SSSH

PočetnaKampanjeZavršene kampanje

Završene kampanje

Predizborna platforma SSSH 2015. - Za Hrvatsku zadovoljnih ljudi

Savez samostalnih sindikata Hrvatske u rujnu 2015. godine usvojio je Predizbornu platformu SSSH 2015.  pod nazivom  „Za Hrvatsku zadovoljnih ljudi“.

Temeljni cilj Platforme bio je iznijeti zahtjeve i očekivanja hrvatskih radnica i radnika od idućeg saziva Sabora i Vlade i tako nametnuti radno-socijalne teme za raspravu tijekom predizborne kampanje. Poruka političkim strankama i koalicijama bila je kako hrvatski radnici više ne žele slušati uobičajena opća politička „prepucavanja“, već žele čuti u kom smjeru će se Hrvatska razvijati, kojim mjerama će se poticati otvaranje novih radnih mjesta s ciljem pune zaposlenosti, kako će se povećati prihodi radnika (s učinkom rasta potrošnje i BDP-a), kako će se osigurati pristup obrazovanju, kvalitetnim radnim mjestima te sigurnosti u starosti sadašnjim generacijama mladih radnika, jednom riječju - kako će se Hrvatska razvijati u zemlju zadovoljnih ljudi, a ne zadovoljnih političara i besramno bogatih pojedinaca.

U Platformi smo sustavno i vrlo konkretno opisali novi model društveno-ekonomskog razvoja Hrvatske, s usklađenom ekonomskom i socijalnom komponentom, koji zagovaramo i na ostvarenju kojega  smo spremni aktivno raditi.

Na pojedinačne razgovore o Predizbornoj platformi SSSH pozvali smo stranke i koalicije za koje su istraživanja tijekom proteklih mjeseci pokazivala da imaju šanse ući u Sabor, odnosno sudjelovati u budućoj vlasti. Razgovorima s vodstvom SSSH, održanima tijekom rujna i listopada, odazvalo se ukupno šest stranaka i koalicija – Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) u ime Domoljubne koalicije, Hrvatski demokratski sabor Slavonije i Baranje (HDSSB), Koalicija rada i solidarnosti, Održivi razvoj Hrvatske (ORaH), Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) u ime koalicije „Hrvatska raste“ te koalicija „Uspješna Hrvatska“. Sve navedene stranke i koalicije, osim Koalicije rada i solidarnosti i koalicije „Uspješna Hrvatska“, također su dostavile i pisana očitovanja na Predizbornu platformu SSSH.

Također smo 16. listopada organizirali tematsku raspravu pod nazivom „Predizborna platforma SSSH i programi stranaka“, kojoj su se odazvali predstavnici SDP-a, HDZ-a, HDSSB-a, ORaH-a i Koalicije rada i solidarnosti.Tijekom održanih razgovora i tematske rasprave, kao i u pisanim očitovanjima koja smo primili, sve navedene stranke i koalicije gotovo u potpunosti su podržale zahtjeve i prijedloge sadržane u Predizbornoj platformi SSSH - sve su se složile da reindustrijalizacija zemlje i postizanje pune zaposlenosti moraju predstavljati prioritet politike buduće Vlade, da se minimalna plaća mora povećati (iako su se isticali različiti iznosi), da je potrebno osigurati provedbu radnih propisa u praksi, kao i suzbiti neisplatu plaća i prekarni rad, te su se založili za jačanje socijalnog dijaloga i industrijske demokracije.

S obzirom na dobivene odgovore i stajališta iznesena tijekom razgovora, SSSH od stranaka odnosno koalicija koje budu obnašale vlast, očekuje da navedenim pitanjima daju prioritet u programu iduće Vlade, te da njihovoj realizaciji pristupe sustavno i ozbiljno, uz uvažavanje stavova SSSH, odnosno radnica i radnika koje sindikati udruženi u SSSH predstavljaju. Tijekom posljednjih 25 godina SSSH se pokazao odgovornim društvenim akterom, vodeći računa o široj slici i dugoročnim posljedicama, te uvažavajući objektivne društvene i ekonomske prilike. Krajnje je vrijeme da i političari to prepoznaju i počnu uvažavati argumentirana stajališta i zahtjeve SSSH.
Od samog početka mandata iduće Vlade SSSH će budno pratiti svaki njen korak tražeći da održi riječ danu tijekom predizborne kampanje. Predizborna platforma SSSH bit će temeljni dokument u definiranju našeg rada i aktivnosti na području javnih politika, a za provedbu u njoj sadržanih zahtjeva zalagat ćemo se i boriti dijalogom i pregovorima ali  i prosvjedima i drugim industrijskim akcijama, ako i kada to bude potrebno.

Političke stranke napokon moraju početi ozbiljno provoditi vlastite programe, kao i obećanja dana biračima tijekom predizbornih kampanja. SSSH će, kao odgovoran društveni akter koji predstavlja interese hrvatskih radnica i radnika, nastaviti zahtijevati da političke elite odnosno nositelji vlasti postanu odgovorni prema građanima i građankama koji su ih izabrali. No to je cilj u kojem možemo uspjeti samo svi zajedno, odnosno ako svatko od nas, članica i članova sindikata, da svoj doprinos borbi za pravedno društvo zadovoljnih ljudi, ali i za odgovornu, transparentnu i učinkovitu vlast. Taj doprinos dajemo izlaskom na izbore, ali i našim ponašanjem u vremenu između izbora – sudjelovanjem u sindikalnim i građanskim akcijama.

Savez samostalnih sindikata Hrvatske stoga poziva sve članice i članove udruženih sindikata da svakako izađu na izbore i daju svoj glas političkoj opciji u čiji program, sposobnost, poštenje i iskrenost u namjeri ostvarenja uspješne i pravedne Hrvatske, najviše vjeruju. Za opće pravo glasa dugo smo se borili, ono je pravo svake građanke i građanina ali je i odgovornost.

Međutim, naše sudjelovanje u političkim odlukama i upravljanju zemljom ne završava izlaskom na izbore. Nakon izbora naš pravi posao zapravo tek počinje. Pozivamo sve članice i članove sindikata, kao i sve građanke i građane Hrvatske, da zajedno s nama, iz dana u dan, sudjeluju i daju svoj doprinos borbi za pravednije i uspješnije društvo – Hrvatsku zadovoljnih ljudi!

Praznik rada, 1. svibnja 2015.

Tražimo pokretanje industrije, očuvanje radnih mjesta, socijalni dijalog, pokretanje poljoprivrede, modernizaciju rafinerija nafte Sisak i Rijeka…neke su od poruka koje su se mogle čuti tijekom  središnjeg prvosvibanjskog prosvjeda, što su ga u Sisku, gradu pobjeda, na prostoru Velikog Kaptola, 1. svibnja 2015. godine, pod motom „ZA spas industrije i radnih mjesta“ zajednički organizirale sve sindikalne središnjice SSSH, NHS, MHS, HURS i URSH.

Tradicionalni prvosvibanjski grah nisu dijelili, već su odlučili sredstva koja bi bila namijenjena u tu svrhu preusmjeriti i pomoći SOS Dječjem selu Lekenik.

ZA spas industrije i radnih mjesta _sssh.hr

Počast poginulima _sssh.hr

Sindikati bez granica _sssh.hr

 

Kolektivni ugovori kao instrument stabilnosti i održivog razvoja

Svjedočimo sve većim napadima na sindikat i njegov najjači instrument – kolektivni ugovor. Kolektivni se ugovor u Hrvatskoj, u javnosti ali i u nizu državnih institucija,  ne doživljava kao izvor prava  (osim na sudu!). „Neovisni hrvatski stručnjaci“ sve češće ga napadaju kao zastario instrument, sadržajno loš, kao instrument  koji je nefleksibilan, dapače, sprječava poslodavca u brzoj prilagodbi promjenama što, kako kažu, često vodi propasti i zatvaranju tvrtki.

Poslodavci i njihove udruge vrše stalni pritisak na javne vlasti da mijenjaju zakone i snižavaju minimalnu razinu prava radnika jer se oni (zakoni) primjenjuju na sve poslodavce a oni se ne moraju se posebno „baviti“ sindikatima. (istovremeno, HUP traži analizu utjecaja čestih izmjena zakona u RH na pad konkurentnosti hrvatskog gospodarstva!). HUP i njegove granske udruge ne percipiraju kolektivni ugovor instrumentom koji je također samo njima na raspolaganju (a ne, primjerice i komorama) i koji bi trebao biti bolje iskorišten za njihovo privlačenje članova (dakle, KU kao instrument i poslodavaca i sindikata).

U javnosti se nedovoljno percipira kako je kolektivni ugovor dvostrani akt koji s poslodavcem/ima mogu potpisati samo sindikati,  te kako je niz posebice materijalnih prava rezultat sindikalnih aktivnosti i proizlazi iz kolektivnih ugovora, a ne iz zakona.

Kroz kampanju pojačano se djeluje prema svim navedenim dionicima/smjerovima, pri čemu se u značajnoj mjeri koristi EU Projekt SSSH „Jačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnom pregovaranju“ (nositelj SSSH, partneri: HUP, SMH-IS, SGH i STUH, te pridruženi partneri ETUC i ETUI), odnosno njegovi rezultati.

EKSKLUZIVA SSSH:
BAZA KOLEKTIVNIH UGOVORA - http://www.kolektivni-ugovori.info/

 

 

SSSH protiv rada bez plaće i isplate plaća bez uplate doprinosa

Predsjedništvo Vijeća SSSH je 18. siječnja 2011. godine pokrenulo kampanju „SSSH protiv neisplate plaća i isplate plaća bez uplate doprinosa“ s krajnjim ciljem iskorjenjivanja neplaćenog rada u Hrvatskoj. Neovisno o određenim pozitivnim rezultatima kampanja nije polučila svoj krajnji cilj, pa se nastavlja i dalje.


Vezano:

Mišljenje Gospodarsko-socijalnog vijeća _ 15. ožujka 2011.

Pismo članicama i članovima udruženih sindikata _4. travnja 2011.

Mišljenje Gospodarsko.socijalnog vijeća _ 21. travnja 2011.

Pismo članicama i članovima udruženih sindikata _ 28. travnja 2011.

Informacija o tijeku kampanje _ 16. lipnja 2011.

Pismo povjerenicima sindikata udruženim u SSSH _ 30. svibnja 2012.


 

SSSH protiv zloupotrebe atipičnih oblika rada „Rad nije roba!“

Među zaposlenima u Hrvatskoj sve je više zaposlenih po tzv. atipičnim oblicima ugovora o radu (u odnosu na relativno siguran oblik rada: ugovor o radu na određeno vrijeme, koji bi trebao biti pravilo). Ovakav je oblik rada dijelom opravdan (povremene potrebe poslodavca), ali velikim dijelom  neopravdan odnosno uočeno je da se ovi instituti sve više zlorabe (o ovome posebno treba voditi računa, i pomno pratiti primjenu,  s obzirom na novi Zakon o radu, 2014.).

Napominjemo da postoji niz društveno neprihvatljivih posljedica  rastućeg udjela zaposlenih po atipičnim oblicima ugovora o radu, primjerice povećanje društvene nejednakosti te rast siromaštva, a u novije vrijeme uočen je zabrinjavajući trend rasta siromaštva među zaposlenima (među ostalim, vidjeti studije Zaposlenost i socijalni razvoj u Europi (za 2013. i za 2014.) koje je objavila Europska komisija; u studiju za 2014. godinu uključena je i Hrvatska).

Planirane aktivnosti, primjerice:

  • Praćenje primjene odgovarajućih zakona - Zakona o radu ali i drugih, primjerice Zakona o poticanju zapošljavanja, 2012. (posebice mladih radno angažiranih kroz stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa te vaučera za sezonske poslove u poljoprivredi) i dr.;
  • Zajednički rad SSSH i udruženih sindikata, u kontaktu sa sindikalnim povjerenicima i radničkim vijećima – posebice educiranje ovih radničkih predstavnika da prikupljaju i prate podatke, te da budu od pomoći tim radnicima kako bi uspješno realizirali prve prilike za napredovanje ka sigurnijim oblicima rada (primjerice agencijski radnik prema zapošljavanju kod korisnika i sl.);
  • Poziv zaposlenima po atipičnim oblicima ugovora o radu da nas kontaktiraju;
  • Prema Vladi ići sa zahtjevom uspostave efikasnog sustava praćenja kako bi se mogao pratiti trend (posebice o tome uspijevaju li ti radnici napredovati ka sigurnijim oblicima rada),  te razviti odgovarajuće mjere koje će olakšati i/ili omogućiti takav prijelaz;
  • Postizanje vidljivosti kroz medije, podizanje razine svijesti o položaju zaposlenih po atipičnim oblicima ugovora o radu i društveno neprihvatljivim posljedicama, poseban fokus je na zlorabljenju takva zapošljavanja…

Veza:  Donekle poveznica s Prijedlogom MRMS o  prioritetnim područjima tripartitnog rada za 2015. godinu u dijelu koji se odnosi na suzbijanje nezakonitog rada.

Naziv kampanje „Rad nije roba!“ preuzet je iz prvog članka Filadelfijske deklaracije MOR-a, gdje se to izrijekom kaže, a ovo je jedan vid podsjećanja na taj dokument koji potječe iz davne iz 1944. godine i još je važeći.

Istraživanje o položaju prekarnih radnika u tvrtkama i ustanovama u kojima djeluju sindikati udruženi u SSSH _ za medije

Konferencija o prekarnom radu u Hrvatskoj _ sssh.hr

SMJERNICE SSSH ZA SINDIKALNO ORGANIZIRANJE I  ZAŠTITU PRAVA PREKARNIH RADNIKA

Nagradni foto-natječaj: „Rad nije roba“ Promicanje dostojanstvenog rada za prekarne radnike


 

Uštekaj se u sindikat_kampanja Sekcije mladih SSSH

Tema kampanje: Učlanjivanje mladih (i ostalih koji nisu članovi sindikata)

Cilj kampanje: Povećati broj mladih članova sindikata u nekoliko izabranih poduzeća u kojima već postoje podružnice sindikata udruženih u SSSH

Start: Kampanju učlanjivanja provest će aktivisti Sekcije mladih SSSH u nekoliko poduzeća izabranih u dogovoru i uz pomoć udruženih sindikata (u prvoj fazi predviđeno: SGH, STUH, SMH-IS, PPDIV). Cilj je izabrati poduzeća u kojima  je sindikat već prisutan, u kojima postoje aktivisti Sekcije mladih te u kojima je sindikalni povjerenik spreman pružiti potporu provedbi kampanje. Uz mlade aktiviste u izabranim poduzećima, u provedbi kampanje sudjelovat će i članovi IO Sekcije mladih SSSH.

Aktivnosti će se bazirati na individualnom pristupu zaposlenima koji nisu članovi sindikata (mladima, ali i ostalima), uz pomoć letka i drugih promotivnih materijala izrađenih za potrebe kampanje. Po potrebi, bit će izrađena i kratka brošura o najvažnijim razlozima članstva u sindikatu, na temelju dobrih iskustava i postojećih materijala (npr. STUH-ova knjižica „Član učlanjuje člana“). Temeljna poruka kampanje, uz informiranje o funkcijama sindikata i uslugama koje nudi članovima, bit će isticanje važnosti aktivnog angažmana mladih u borbi za radna prava i bolje uvjete rada.

Nakon odabira ciljanih poduzeća, za aktiviste Sekcije mladih i sindikalne povjerenike koji će sudjelovati u provedbi kampanje organiziran je dvodnevni seminar koji je uključivao trening iz komunikacijskih vještina, te detaljniji dogovor i planiranje provedbe kampanje u svakom poduzeću.

Za svako poduzeće bit će izrađen detaljan plan aktivnosti (broj ne-članova koje treba osobno kontaktirati, analiza problema i stavova u poduzeću prema sindikatu, vremenski plan, zaduženja itd.), te definiran tim koji će sudjelovati u provedbi kampanje, s točno navedenim zaduženjima. Rok za razradu plana prve faze kampanje  (definiranje ciljnih skupina, organiziranje tima aktivista, vremenski plan sa zaduženjima, definiranje promotivnih materijala i oblika komunikacije) je do 24. prosinca 2014.; o istome je potrebno izvijestiti koordinatore kampanje iz Sekcije mladih (Sandra Bahunek, izvršna tajnica Sekcije mladih SSSH i članovi Izvršnog odbora Sekcije mladih) te Darka Šeperića i Dijanu Šobotu, koji pružaju pomoć u provedbi kampanje.

Tijekom provedbe kampanje, pažljivo će se prikupljati informacije o rezultatima svih pojedinačnih aktivnosti, uključujući reakciju svih kontaktiranih osoba, kako bi se po završetku mogla napraviti analiza o tome što je funkcioniralo, a što nije. U tu svrhu pripremljen je i obrazac kako bi se olakšalo sustavno praćenje i analiza. Stečena iskustva koristit će se u daljnim aktivnostima, odnosno mogućem proširenju kampanje na veći broj poduzeća u idućoj fazi.

Sudionici seminara – sindikalni predstavnici iz podružnica u kojima će se provoditi kampanja – identificirali su glavne probleme radnika u svojim poduzećima (preraspodjela radnog vremena, neplaćeni prekovremeni rad, nelojalna konkurencija kooperanata koji ne poštuju ZOR), prepreke učlanjivanju novih članova (nedostatak informacija, nepovjerenje u sindikat, nelojalna konkurencija drugih sindikata i strah od odmazde poslodavca), kao i kategorije radnika koje  je najteže učlaniti (sezonski radnici, visokoobrazovani/inženjeri).;

Na temelju provedene analize stanja u podružnicama te evaluacije kampanje (tijekom i nakon), SSSH će otvoriti raspravu o tim problemima s ciljem pronalaska sistemskih rješenja, te provesti edukativne i ostale skupove radi razmjene iskustava i primjera najboljih praksi.

Potrebna sredstva
Za potrebe provedbe kampanje već postoje sredstva osigurana od strane Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC), koja će se prvenstveno koristiti za izradu letka i ostalih promotivnih materijala, kao i od strane Zaklade Friedrich Ebert, koja je financirala pripremni seminar uz mogućnost osiguravanja dodatnih sredstava za nastavak edukacije.

Priprema akcijskog plana kampanje:
Tema i plan kampanje proistekli su iz rasprava na Izvršnom odboru Sekcije mladih SSSH, te rada predstavnika Sekcije na seminaru za mlade organiziranom uz podršku ITUC-a i FES-a u Zagrebu u travnju 2014. g. te na 3. ljetnom kampu mladih RSV „Solidarnost“ održanom u rujnu 2014. g. u Mariji Bistrici.

ZAŠTO BITI ČLANOM SINDIKATA I KAKO TO OBJASNITI DRUGIMA _ brošura

UŠTEKAJ SE U SINDIKAT _ letak

I onda je krenulo... i nastavlja se...

PREZENTACIJA O KAMPANJI

Daljnje akcije - video poruke poznatih osoba:

S obzirom na pozitivne rezultate, taktiku primijenjenu tijekom ove kampanje Sekcije mladih SSSH u svojem daljnjem radu preuzeli su i udruženi sindikati SSSH.

Povodom Dana SSSH, 13. svibnja, i Međunarodnog praznika rada 2016. godine, a, također, u sklopu kampanje "Uštekaj se u sindikat" i "Rad nije roba", SSSH je proizveo tri kratka spota koja tematiziraju probleme i kršenja prava koja članovi prijavljuju njihovoj pravnoj službi i sindikalnim povjerenicima, te važnost sindikalnog organiziranja radnika u svrhu zaštite i unapređenja njihovih prava i uvjeta rada na radnome mjestu. Pogledajte!


Samo mali kotačić u stroju? - Preokreni stvari!


Izađi iz sjene

Uštekaj se u sindikat

Koncert: “Uštekaj se u sindikat” - POSTOLAR TRIPPER & ST!LLNESS _ sssh.hr 

 

Međunarodni praznik rada, 1. svibnja _2014. - Zajedno za 8+8+8

Središnje mjesto ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog praznika rada, 1. svibnja, NHS-a, SSSH, MHS-a i HURS-a, bila je zagrebačka Radnička ulica, koja je nekada bila središte industrije. Danas se tek prisjećamo imena - Katran, Chromos boje i lakovi, ZIA, TLOS,  Pobjeda tekstil, Zora, Elektrode, ATM, Kožara...Na spomen na sve te tvornice i bivše radnike koji su tamo radili, duž Radničke, od kružnog toka, blizine sadašnjeg sjedišta Hrvatske udruge poslodavaca, pa do Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, paljeni su lampaši.

Oko 1.500 sindikalista, obučeni u majice boja nacionalne zastave, formirali su u Radničkoj cesti simbolične "tri osmice" koje je milenijskom fotografijom ovjekovječio Šime Strikoman. Naime, davne 1886. godine više stotina radnika diljem SAD-a stupilo je u generalni štrajk zahtijevajući ograničenje radnog dana na 8 sati. Na žalost, borba za "tri osmice" (8 sati rada, 8 sati slobodnog vremena, 8 sati odmora) i danas je aktualna.

Oko 1.500 sindikalista aktualnoj je vlasti uputilo crvene kartone zahtijevajući raspisivanje prijevremenih izbora.

Zajedno za 8+8+8 _sssh.hr

Prvosvibanjski proglas _sssh.hr

"Uštekaj se u sindikat" _sssh.hr

Polaganje vijenca u spomen na poginule hrvatske branitelje _ sssh.hr

Sekcija mladih SSSH: ZAŠTO 1. SVIBNJA OBILJEŽAVAMO PRAZNIK RADA I ŠTO TIME SLAVIMO? _sssh.hr

Natječaj SSSH i Sekcije mladih SSSH „Osmisli prvosvibanjski plakat“ _sssh.hr

Predizborna platforma SSSH 2016. „Za Hrvatsku zadovoljnih ljudi“

Savez samostalnih sindikata Hrvatske  je i uoči ovih (prvih izvanrednih) parlamentarnih izbora izradio svoj pozicijski dokument: Predizbornu platformu SSSH 2016. „Za Hrvatsku zadovoljnih ljudi“. Predizborna platforma SSSH 2016. temelji se na prošlogodišnjoj, jer su zahtjevi i dalje aktualni. Izvorni je tekst, ipak, dorađen konkretizacijom pojedinih  stajališta,  jer su neke Vladine reforme (mirovinska, zdravstvena, obrazovna) pokrenute na štetu radnika, a da to nitko nije najavljivao tijekom kampanje 2015.!

Cilj dokumenta, danas prezentiranog na konferenciji za novinare u Radničkom domu, je potaknuti predizbornu raspravu o temama od interesa za radno ovisno stanovništvo: o uvjetima života i rada radnica i radnika, o dobrobiti građana, o smjeru društveno-ekonomskog razvoja Hrvatske i dr. jer o tome ovise buduće reforme, javne politike i provedbene mjere. Dakle, imaju li stranke programe, što u njima stoji, kako to misle provesti i što od toga imaju radnici.

Platforma SSSH ne sadrži samo zahtjeve, nego i rješenja. SSSH zagovara koncept razvoja Hrvatske koji se podjednako temelji na ekonomskom i socijalnom razvoju. Dobro upravljanje javnim sektorom, efikasno regulirano tržište (u sklopu socijalnog tržišnog gospodarstva) te socijalni dijalog, tri su stupa  novog modela društveno-ekonomskog razvoja kojeg zagovaramo, jer samo na tim načelima Hrvatska može postići razvojni ekonomski  skok, s više  konkurentnosti i više socijalne pravednosti. Pritom je važna preraspodjela društvenog bogatstva i pravednija podjela dobiti poduzeća (uključujući i nova zakonska rješenja, ako je potrebno).

Pitanja poput reforme javne uprave i pravosuđa, depolitizacije upravljanja javnim poduzećima, utvrđivanja kriterija nastavka privatizacije, suzbijanja nelikvidnosti, stabilnog i pravednog poreznog sustava te obrazovanja,  ne smiju ovisiti o mandatu ove ili one vlade već je o njima potrebno postići društveni konsenzus, između i stranaka na vlasti i onih u opoziciji, kako ne bismo stalno kretali ispočetka. To je jedini put do stabilnog okruženja koje će omogućiti uvjete za održivi društveni i ekonomski razvoj te privući investicije.

U nizu javnih politika, SSSH izražava konkretna stajališta, zahtjeve i rješenja od posebnog interesa za radnu populaciju te posebno ističemo ekonomsku politiku, tržište rada i održivi sustav socijalne sigurnosti. Javne vlasti moraju osigurati poticajno okruženje za sindikalno organiziranje radnika, posebice u privatnom sektoru (koji su najslabija karika sustava radnih odnosa odnosno kao pojedinci su najizloženiji samovolji, zlostavljanju i nepoštivanju zakona od strane pojedinih poslodavaca) i za kolektivno pregovaranje te efikasni sustav nadzora provedbe zakona i drugih propisa kao i kolektivnih ugovora, posebice onih proširenih, kako bi država doista jamčila zaštitu prava radnika.  Javne vlasti, također, moraju prepoznati i cijeniti doprinos kolektivnih ugovora makroekonomskoj stabilnosti i smanjivanju društvene nejednakosti i siromaštva. Ovom prigodom SSSH podsjeća da su (niske) plaće prvim razlogom odlaska mladih (i ne samo mladih) iz Hrvatske, na drugom su mjestu uvjeti rada, a tek na trećem nezaposlenost.

Na kraju, SSSH podsjeća da su radni odnosi temeljni društveni odnosi. Tržište rada je zajedničko područje interesa i radnika i poduzeća, i sindikata i udruga poslodavaca, te stoga mora biti razvijano vrlo pažljivo i harmonično, kako bi djelovalo u korist obje strane. Stoga je nužno potaknuti ubrzani gospodarski razvoj, ali uz ravnotežu između rada i kapitala.

Predizborna platforma SSSH 2016. upućena je svim političkim opcijama koje izlaze na izbore, a u tjednu prije izbora o Platformi će predstavnici SSSH razgovarati s predstavnicima najjačih političkih opcija. Kako reče predsjednik SSSH Mladen Novosel, SSSH sindikalnom članstvu neće davati preporuke za koga trebaju glasovati, ali ih je pozvao da izađu na izbore.

- Tijekom izborne kampanje obratite pozornost na teme koje se tiču uvjeta  života i rada, na teme od interesa za vas i vašu djecu, imaju li ona šansu ostati u Hrvatskoj, pronaći pristojno plaćen posao ili pokrenuti vlastiti, te živjeti od svoga rada. Osluhnite što o tome kažu stranke i kandidati te procijenite vjerodostojnost obećanja, poruka je SSSH članovima udruženih sindikata.

Mladen Novosel, predsjednik SSSH:

Konferenciji za novinare prisustvovali su i potpredsjednici SSSH Eduard Andrić (sektor usluga) i Božica Žilić (sektor javnih službi), te predsjednici udruženih sindikata Zlatica Štulić (STH) i Šimo Orešković (PPDIV) koji su govorili o specifičnim područjima Platforme, odnosno konkretnim sektorskim problemima.

Eduard Andrić, potpredsjednik SSSH za sektor usluga i predsjednik Sindikata turizma i usluga Hrvatske (STUH):

Božica Žilić, potpredsjednica SSSH za sektor javnih službi i predsjednica Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske (SOMK):

Zlatica Štulić, predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske:

Šimo Orešković, predsjednik Sindikata PPDIV-a Hrvatske:

U sklopu predizbornih aktivnosti, SSSH je organizirao i sastanke s dvije vodeće političke stranke - HDZ-om i SDP-om:

Sastanak SSSH i HDZ-a _sssh.hr

Sastanak SSSH i SDP-a _sssh.hr

Mijenjajte smjer - prosvjed 1.5.2013.

ZAŠTO PROSVJED:

• U Hrvatskoj je gotovo 400.000 nezaposlenih, 85.000 radnika radi bez plaće, iseljavanje mladih je u porastu, a država ne poduzima ništa.
• Zbog promašene politike pada proizvodnja, nestaje industrija i gase se radna mjesta.
• Bogati postaju sve bogatiji, siromašnih je sve više. Sve je više blokiranih računa građana, a politika vodi u produbljivanje ovoga jaza.
• Slomljeno je kolektivno pregovaranje, ubijen je socijalni dijalog, a socijalno partnerstvo pretvoreno u socijalno neprijateljstvo.
• Živciraju ih sindikati, zeleni, znanstvenici, restauratori, referendumi i moć prosudbe vlastitoga naroda – umjesto da okupljaju i mobiliziraju, raspiruju sukobe i svađaju ljude.
• Pokušavaju podijeliti radnike javnog i privatnog sektora, ali ne uspijevaju – umjesto toga, svojom nas politikom spajaju  u zajedničkoj borbi!


TRAŽIMO
Potpuno novu ekonomsku politiku i pravo na rad
Očuvanje socijalne države
Pravednost, jednakost i solidarnost


• Gospodarsku politiku koja otvara, a ne zatvara radna mjesta, koja pokreće proizvodnju. 
• Privlačenje investicija učinkovitom javnom upravom, a ne smanjivanjem plaća i prava radnika.
• Prestanak privatizacije javnih dobara i prirodnih resursa – ona pripadaju nama, našoj djeci i djeci naše djece....

• Dostupno liječenje svima, dostupno obrazovanje svima, dostupnu skrb za sve stare i nemoćne, dostojnu pomoć siromašnima i nezaposlenima.  

• Oporezivanje bogatih i banaka, poticanje rasta plaća i mirovina.
• Sprječavanje neisplate plaća za obavljeni rad.      
• Prestanak zapošljavanja podobnih – i otvorena vrata za voljne i sposobne.
• Vraćanje radnicima javnog sektora prava koja su im silom oteli – njihov status rješavati  pregovorima, a ne jednostranim odlukama i zakonima.
• Borbu protiv nezaposlenosti mladih i pravo na dostojanstveni rad umjesto ponižavajućeg „volontiranja“ za 1.600 kuna.
• Poštovanje kolektivnih ugovora i sporazuma od strane države radi primjera privatnom sektoru.


Zadnji je čas
MIJENJAJTE SMJER!

Pozivamo članove sindikata i sve građane da se pridruže prosvjedu na Međunarodni praznik rada 1. svibnja 2013.

Prosvjedni skup održat će se na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu s početkom u 12:00 sati.

Glas na izborima za Europski parlament – glas za socijalnu Hrvatsku u socijalnoj Europi!

Zagreb, 11. travnja 2013. - Nastojeći tijekom kampanje za izbor hrvatskih članova Europskog parlamenta (EP) potaknuti raspravu o aspektima europskih politika koji su ključni za radnike, Savez samostalnih sindikata Hrvatske se 21. ožujka o.g. obratio svim kandidacijskim listama. Izložili smo im ciljeve koje sindikati smatraju bitnima u svojoj borbi za socijalno pravednu Europu, te nizom konkretnih pitanja zatražili njihove stavove o temama od ključnog interesa za radnike, kao i o tome kako se u EP namjeravaju zalagati za te ciljeve.

Od 28 lista odgovore na pitanja poslalo je njih šest (HDZ/HSP-AS/BUZ, Hrvatski laburisti-Stranka rada, HSS, Glas razuma, SU, Zeleni zajedno), dok su kratko i načelno odgovorile još dvije liste (Hrvatska radnička stranka i Hrast). Zbog malog broja dobivenih odgovora zaključujemo da većina lista koje se natječu na ovim izborima ili ne pridaje veliku važnost pitanjima zaštite radničkih prava na europskoj razini i izgradnje socijalne Europe, ili pak sindikate ne smatra relevantnim akterom za raspravu o ovom pitanju. Ovo smatramo žalosnim u situaciji kad je Europskoj Uniji nužno potrebno smanjivanje neravnoteže između strogo reguliranih pravila zajedničkog tržišta i fiskalne discipline država članica s jedne, te nedovoljne regulative na području zaštite radničkih i socijalnih prava u uvjetima jedinstvenog i liberaliziranog tržišta s druge strane.

Liste koje su poslale odgovore na pitanja izrazile su načelnu podršku ciljevima sindikata, ali i nejednaku razinu poznavanja problematike odluka koje se donose na europskoj razini, raspoloživih metoda djelovanja u Europskom parlamentu, pa same uloge Europskog parlamenta odnosno njegovih članova.

Stoga smatramo važnim još jednom istaknuti da se u Europskom parlamentu ne odlučuje o pitanjima koja se odnose specifično na pojedine članice EU, niti su rasprave u EP učinkovito sredstvo utjecaja na politike i zakone koji se donose na nacionalnoj razini. Naprotiv, u Europskom se parlamentu donose zaista europske odluke, drugim riječima, odluke i pravni akti koji se ne bave pojedinim državama članicama nego utječu na sve njih – stoga Europski parlament nije mjesto gdje će se hrvatski zastupnici boriti za partikularne interese RH, već za općeniti smjer politika EU, ovisno o tome kojoj će se političkoj grupaciji na europskoj razini pridružiti. Budući da u mnogim od dobivenih odgovora prevladavaju stavovi vezani uz nacionalne politike, pozivamo sve kandidate, a posebno one koji će biti izabrani, da u svom budućem radu više pažnje posvete ovoj činjenici i zalaganju za ono što je Europskoj Uniji danas prijeko potrebno – razvoju europskoga političkog prostora, odnosno europske javnosti, u kojoj je nužno širiti prostor raspravi o europskim odlukama među svim zainteresiranim dionicima (uključujući socijalne partnere i civilno društvo u širem smislu na nacionalnoj i europskoj razini), umjesto da se odluke donose iza zatvorenih vrata na sastancima šefova država i vlada.

Na kraju, budući da je svih šest lista u svojim odgovorima izrazilo spremnost na suradnju s hrvatskim sindikatima u pitanjima europske radne i socijalne politike, pozivamo one koji budu izabrani u Europski parlament da ovaj deklarirani stav doista pokažu i u praksi. Savez samostalnih sindikata Hrvatske spreman je surađivati, raspravljati i razmjenjivati argumentirane stavove sa članovima Europskog parlamenta koji u svom radu pokažu interes i zalaganje za izgradnju istinski socijalne Europe, u kojoj će radna i socijalna prava imati barem jednaku važnost kao i pravila jedinstvenog tržišta.

Predizborna platforma Saveza samostalnih sindikata Hrvatske

Savez samostalnih sindikata pripremio je uoči parlamentarnih izbora 2011. godine svoju listu zahtjeva, odnosno očekivanja od stranke ili stranka koje će sastaviti buduću Vladu RH, a vezanih uz radna, socijalna i sindikalna prava, te odgovarajuće javne politike usmjerene na poboljšanje kvalitete života svih građana Hrvatske.


Tijekom predizborne kampanje, SSSH je svoje zahtjeve uputio političkim strankama, očekujući da se o njima nedvosmisleno izjasne, odnosno da njihovi politički programi ponude odgovarajuća rješenja za navedena pitanja. Najznačajnije političke stranke pozvane su također na razgovor s vodstvom SSSH o predizbornoj platformi SSSH i stranačkim programima.


Neposredno pred kraj predizborne kampanje, 22. studenog 2011. godine, SSSH je u suradnji sa Zakladom Friedrich Ebert, u prostoru Tvornice kulture u sklopu Radničkog doma u Zagrebu,  organizirao tradicionalno predizborno sučeljavanje predstavnika političkih stranaka pod nazivom „Političare u Tvornicu“, o temama vezanim uz rad i radnike.


Na osnovu analize stranačkih programa, održanih razgovora s predstavnicima političkih stranaka, te predizbornog sučeljavanja, Predsjedništvo SSSH je 24. studenoga 2011. godine usvojilo preporuku članovima sindikata udruženih u SSSH, pod nazivom „Poziv na promjene!“

Snimka predizbornog sučeljavanja:

Protiv rada bez plaće i isplate plaća bez uplate doprinosa

Prema podacima FINA-e, potkraj 2010. godine u Hrvatskoj je 70.000 radnika radilo, a da im plaća nije bila isplaćivana na vrijeme i na zakonit način (s istodobnom uplatom doprinosa). Prema podacima sindikata udruženih u SSSH, u isto je vrijeme utvrđeno da sindikati udruženi u SSSH djeluju u 73 tvrtke, koje zajedno zapošljavaju 9.300 radnika kojima poslodavci nisu redovno isplaćivali plaće i/ili uplaćivali pripadajuće doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Stoga je SSSH u siječnju 2011. g. pokrenuo kampanju „SSSH protiv rada bez plaće i isplate plaća bez uplate doprinosa“, usmjerenu prema Vladi RH, poslodavcima i radničkim predstavnicima kod poslodavaca, kako bi se riješio problem poduzeća u kojima se plaće ne isplaćuju redovno i na zakonit način, ali i da se pronađe dugoročno rješenje koje će onemogućiti ponavljanje takve prakse u budućnosti. SSSH se zalaže za uspostavu jamstvenog fonda iz kojega bi se isplaćivale plaće radnicima u situaciji kad poslodavac ne isplaćuje plaću redovito (u slučaju njegove insolventnosti i sl.).

Pozivamo svakog pojedinog člana/radnika da u Poreznoj upravi provjeri uplaćuje li poslodavac redovito doprinos za mirovinsko osiguranje, a oni koji su u II. stupu mogu provjeriti uplatu doprinosa putem interneta (www.regos.hr). Prethodno je potrebno u najbližoj poslovnici FINA-e osobno podići PIN (uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice ili vozačke dozvole) koji će vam omogućiti ulaz u vaše osobne podatke.

SSSH poziva radnike čiji poslodavci ne isplaćuju plaće, a u tvrtki nemaju organiziran sindikat u koji bi se učlanili, da se jave u SSSH na telefon broj: 01 / 46 55 013 radi evidentiranja problema i prijave Državnom inspektoratu. Neisplatu neto plaća radnici  mogu prijavljivati i na besplatni telefon Porezne uprave 0800 1001.

SSSH  djeluje istodobno na tri razine:
1. prema državnim institucijama,
2. prema poslodavcima,
3. prema radničkim predstavnicima kod svakog poslodavca.

Zahtjevi SSSH prema Vladi RH:
- Tražimo dosljednu primjenu važećih, ali i donošenje novih mjera za rješavanje problema nelikvidnosti, jer sadašnje ne postižu efekte;
- Statističke podatke o neisplati plaća i/ili neuplati doprinosa učiniti javno-dostupnima;
- Omogućiti sindikatu da, u ime svojih članova, traži (i dobije) podatke o (ne)uplati doprinosa (ali i drugih obveza kojih je obveznik plaćanja radnik, a obveznik obračuna i uplate poslodavac);
- Hitno uspostaviti koordinaciju Ministarstva financija/Porezne uprave, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva rada, Državnog inspektorata i drugih relevantnih institucija u borbi protiv ove pojave;
- Dosljedno, nedvosmisleno i bez izuzetaka poštivanje svih zakonskih propisa koji reguliraju obveze istodobne isplate plaća i uplate doprinosa i poreza.

Zahtjevi SSSH prema poslodavcima, udrugama i pojedincima:
- Od HUP-a i drugih poslodavačkih udruga zahtijevamo da se priključe ovim aktivnostima, kako bi spriječili nelojalnu konkurenciju, kako unutar Udruge tako i među poslodavcima na području RH;
- Tražimo da HUP prema poslodavcima uputi pisani zahtjev s obvezom dostavljanja točnih podataka radničkim predstavnicima (radnička vijeća, sindikalni povjerenici u funkciji RV i dr.) o urednoj i točnoj uplati doprinosa radnicima koje zastupaju radnički predstavnici.

Aktivnosti SSSH prema radničkim predstavnicima:
- Čim poslodavac ne isplati plaću (ili ne uplati pripadajuće doprinose), predstavnici radnika ili sami članovi sindikata  trebaju o tome odmah obavijestiti svoj matični sindikat (čiji su članovi).

Radnik (sam ili preko sindikata) na raspolaganju ima sljedeće mogućnosti:
1. Poslodavac koji ne isplati plaću, dužan ju je obračunati i obračun dati svakom radniku – obračun neisplaćene plaće ovršna je isprava kojom se radnik može naplatiti (preko FINA-e);
2. Ako radnik nije dobio plaću, a poslodavac mu nije uručio obračun neisplaćene plaće, treba se odmah javiti Državnom inspektoratu (kazna za poslodavca: od 61.000 do 100.000 kuna) – s obzirom na to da i kazna, u konačnici, ide iz „radničkog džepa“, sindikat u pravilu prema poslodavcu prvo ide s upozorenjem (za poštivanje zakona);
3. Neisplatu plaće radnik može prijaviti i na besplatni telefon Porezne uprave 0800 1001;
4. Protiv poslodavca koji ne isplaćuje plaću sindikat može organizirati štrajk kojemu obvezno prethodi pet dana mirenja (najčešće poslodavac u tome roku isplati plaće);
5. Radnik, zbog neisplaćene plaće, može kao vjerovnik, uz pomoć sindikata, predložiti stečaj poslodavca.
 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom