SSSH

PočetnaVijestiSSSH o Zakonu o minimalnoj plaći

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

SSSH o Zakonu o minimalnoj plaći

Zagreb, 9. listopada 2018. - Savez samostalnih sindikata Hrvatske ( SSSH) očitovao se na radni tekst Zakona o minimalnoj plaći i na prezentaciju Programa mjera za zadržavanje radnika koju je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (MRMS) predstavilo socijalnim partnerima na radnom sastanku 2. listopada 2018.

Na samom početku sastanka od ministra rada ponovo  smo čuli kako je vladin cilj dostići minimalnu plaću u visini 50% prosječne, međutim, predstavljeni i dostavljeni Radni tekst Zakona ne donosi ništa bitno novo u odnosu na važeći Zakon, a još manje o tome kako će se tih 50% postići.

U svom očitovanju SSSH je naglasio kako je u odgovornosti Vlade RH, ako doista želi biti vjerodostojna, da uvede  konkretna dva koraka do postizanja minimalne plaće u visini 50 posto prosječne bruto plaće isplaćene u pravnim osobama od siječnja do srpnja tekuće godine jer, sve drugo je već viđeno (ali bez rezultata).  SSSH je dao prijedlog: 46% 2019. i 50% 2020.

Također, smatramo kako je krajnje vrijeme da Republika Hrvatska koja je, na temelju notifikacije o sukcesiji, stranka Konvencije br. 81. Međunarodne organizacije rada o inspekciji rada u industriji i trgovini, poštuje i provede Konvenciju i osigura inspekcijski nadzor nad obračunom i isplatom mjesečne bruto plaće po grupama složenosti poslova za puno radno vrijeme ugovorene proširenim kolektivnim ugovorima odnosno kolektivnim ugovorima sa zakonskom snagom.
Na kraju, horizontalno usklađivanje ovoga Zakona sa Zakonom o radu bi se moralo podrazumijevati i poštovati/provoditi.

Na svoja stajališta i prijedloge SSSH očekuje pisani odgovor MRMS-a, a u slučaju odbijanja prijedloga – očekuje argumente zašto su odbijeni. Naime, odgovore koje smo dobili na sastanku poput „MRMS je odlučio ostati pri svome prijedlogu“ – nisu argument.

Na kraju, SSSH se očitovao i na Program mjera za zadržavanje  radnika na način da su komentari i pitanja SSSH neposredno upisani u dostavljenu prezentaciju. Posebice je istaknuta potreba za sustavnom ciljanom edukacijom socijalnih partnera o tome kako koristiti potpore male vrijednosti (de minimis) i potpore za očuvanje radnih mjesta (koje se od 1. siječnja 2019. mogu kombinirati) na najučinkovitiji način i sukladno pravilima. Naime, sustavna edukacija u odgovornosti je Vlade RH.

 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom