SSSH

PočetnaVijestiZavršena provedba projekta „Rad po mjeri čovjeka“

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Završena provedba projekta „Rad po mjeri čovjeka“

Zagreb, 22. srpnja 2022. – Krajem ovog mjeseca završio je dvogodišnji projekt „Rad po mjeri čovjeka“, koji je SSSH provodio u partnerstvu s Institutom za društvena istraživanja iz Zagreba (IDIZ), Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (HZZ), Sindikatom turizma i usluga Hrvatske (STUH) i Sindikatom trgovine Hrvatske (STH). Projekt se provodio u razdoblju od 23. srpnja 2020. do 22. srpnja 2022. godine, uz financijsku potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a njegova ukupna vrijednost iznosila je 996.335,54 kuna.

Cilj projekta bio je ojačati kapacitete SSSH i udruženih sindikata na području unapređenja uvjeta rada i zaštite radnih prava radnika zaposlenih na određeno vrijeme, uključujući i sezonske radnike. Projektne aktivnosti uključivale su istraživanja uvjeta rada zaposlenih na određeno, razvoj i testiranje novih načina javnog zagovaranja, izravno informiranje i snaživanje ranjivih skupina radnika, unapređenje kvalitete rada radničkih vijeća i razvoj novih oblika suradnje s poslodavcima.

U sklopu projekta, u partnerstvu s Institutom za društvena istraživanja iz Zagreba, provedena su dva znanstvena istraživanja. Rezultati prvog, koje se bavilo uvjetima rada i diskriminacijom zaposleni na određeno vrijeme objavljeni su u publikaciji pod nazivom „Raditi na određeno: Raširenost, regulacija i iskustva rada putem ugovora na određeno vrijeme u Hrvatskoj“. Drugo istraživanje bavilo se uvjetima rada sezonskih radnika, a njegovi rezultati objavljeni su u publikaciji „Raditi sezonski: Rezultati istraživanja iskustva sezonskog rada“. Rezultati oba istraživanja također su javno predstavljeni na posebnim događanjima, koja su uz predstavljanje istraživanja uključivala i stručne rasprave.

Provedeno je i pet kampanja informiranja i savjetovanja usmjerenih prema sezonskim radnicima, građanima, poslodavcima, radničkim vijećima i zaposlenima na određeno vrijeme i ostalim prekarnim radnicima.

U sklopu kampanje informiranja sezonskih radnika tiskan je i distribuiran letak o pravima sezonskih radnika, te su provedene dvije pilot-akcije kontrole primjene zakona i kolektivnih ugovora kod poslodavaca koji zapošljavaju sezonske radnike, u kojima je obiđeno ukupno 65 individualnih poslodavaca. Kampanja je uključivala i velik broj različitih objava na društvenim mrežama.

U sklopu kampanje informiranja građana održane su 22 akcije informiranja građana o različitim aspektima kvalitete radnih mjesta, kao i šest tematskih tribina o pojedinim aspektima kvalitete radnih mjesta (sigurnost, glas na radnom mjestu, platformski rad, informiranje radnika o njihovim pravima, položaj žena na tržištu rada i sezonski rad), od kojih je svaka rezultirala preporukama za Vladu, poslodavce i sindikate o tome kako unaprijediti kvalitetu radnih mjesta vezano uz temu tribine.

U sklopu kampanje osnaživanja radničkih vijeća pripremljen je i tiskan priručnik pod nazivom „Kamo ide radni odnos: Različiti oblici ugovora i uloga radničkih vijeća“, te su održane dvije radionice na kojima je 35 predstavnika radničkih vijeća ojačalo svoje kapacitete nadzora zakonitosti zapošljavanja na određeno vrijeme i putem ostalih atipičnih oblika ugovora.

U sklopu kampanje osvješćivanja poslodavaca o različitim aspektima kvalitete radnih mjesta i njihovoj važnosti za zadovoljstvo radnika i podizanje produktivnosti pripremljen je i objavljen upitnik samoprocjene kvalitete radnih mjesta za poslodavce, radnike i sindikaliste, te je informacija o istome poslana na adrese više od 500 poslodavaca i promovirana putem digitalnog marketinga, kako bi se potakao što veći broj poslodavaca da ga ispune. Upitnik su ukupno ispunili predstavnici 54 individualna poslodavca. U drugoj fazi kampanje razvijena je metodologija strukturiranog dijaloga između poslodavca i sindikata o kvaliteti radnih mjesta u konkretnoj radnoj sredini i tome kako ju poboljšati, ali je nažalost izostao interes poslodavaca za sudjelovanje u ovakvom procesu, unatoč širokom opsegu aktivnosti promidžbe.

U sklopu kampanje informiranja i osnaživanja zaposlenih na određeno vrijeme održano je 14 javnih savjetovanja o radnim pravima za osobe koje rade na određeno ili se spremaju stupiti u radni odnos, te sedam radionica kroz koje je 60 zaposlenih osnažilo svoju sposobnost zauzimanja za svoja radnička prava.


 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom