SSSH

PočetnaVijestiNacionalne aktivnostiRaspisan natječaj za pravnog zastupnika/cu

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Raspisan natječaj za pravnog zastupnika/cu

ZAGREB, 8. lipnja 2022. - Savez samostalnih sindikata Hrvatske raspisao je natječaj za pravnog zastupnika/cu, na neodređeno vrijeme.

Traži se osoba VSS, diplomirani pravnik/ca ili magistar/magistra struke prava, odličnog poznavanja engleskog jezika i rada na računalu, te koja je zainteresirana za radno-socijalna pitanja.

Opis poslova:
• pružanje pravne pomoći i zastupanje radnika – članova udruženih sindikata na području zaštite njihovih individualnih i kolektivnih radnih i socijalnih prava pred nadležnim sudovima, uključujući pripremu i podnošenje zahtjeva za zaštitu prava, tužbi, podnesaka i svih redovnih i izvanrednih pravnih lijekova, te zastupanje radnika na ročištima pred nadležnim sudovima, upravnim tijelima i arbitražama
• pravno savjetovanje radnika – članova sindikata udruženih u SSSH, sindikalnih povjerenika i članova radničkih vijeća
• sudjelovanje u pregovorima radi sklapanja kolektivnih ugovora
• pružanje pravne pomoći iz područja zaštite sindikalnih prava i sloboda
• kontaktiranje s poslodavcima, posebno u postupcima mirnog rješavanja sporova
• podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnih postupaka
• podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnih postupaka
• sudjelovanje u edukaciji sindikalnih i radničkih predstavnika na području radnog i socijalnog prava
• učlanjivanje radnika u sindikate udružene u SSSH.

Prijave sa životopisom i motivacijskim pismom treba dostaviti na adresu natjecaj@sssh.hr najkasnije do 19. lipnja 2022. g.

Više informacija o natječaju i uvjetima zaposlenja pronađite u prilogu.

 

 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom