SSSH

PočetnaVijestiMeđunarodne aktivnostiVlade EU podržale nacrt Direktive o primjerenim minimalnim plaćama u EU

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Vlade EU podržale nacrt Direktive o primjerenim minimalnim plaćama u EU

15. lipnja 2022. - Nakon što je prošloga tjedna predstavljen nacrt sporazuma između institucija EU-a o primjerenim minimalnim plaćama i kolektivnom pregovaranju, Odbor stalnih članica EU-a unutar Vijeća EU-a (COREPER) ga je odobrio. Drugi je to korak prema pravednijim plaćama za više od 24 milijuna radnica i radnika diljem Europske unije, a nedostaje još potpisivanje od strane zastupnika i ministara koje se očekuje u rujnu.

Prijedlog Direktive o primjerenoj minimalnoj plaći definira kupovnu moć, troškove života i produktivnost kao kriterije koji se moraju uzeti u obzir pri donošenju zakonske minimalne plaće, naravno u zemljama gdje one postoje. Naime, u Austriji, Cipru, Danskoj, Finskoj, Italiji i Švedskoj minimalna plaća se određuje kolektivnim ugovorima i ne podliježe ovoj direktivi. Uz to, članice će biti dužne promicati kolektivno pregovaranje i sprječavati aktivnosti gušenja i razbijanja sindikata.

U zemljama gdje je zastupljenost kolektivnih ugovora ispod 80 posto, države će morati donositi akcijski plan za podršku kolektivnom pregovaranju. Sindikati bi trebali imati i glas pri izmjenama i dopunama zakona o minimalnoj plaći unutar pojedine države članice. Europski sindikalni pokret sada će se pripremiti kako bi se pobrinuo da direktiva prođe kroz završnu fazu usvajanja i da se pravilno provede u cijeloj Europi. Ostat ćemo na oprezu dok plaće koje ne osiguravaju izlazak iz siromaštva ne postanu povijest, izjavila je zamjenica glavnog tajnika ETUC-a Esther Lynch.

Predložena Direktiva bi podrazumijevala i obvezu da tvrtke koje sudjeluju u javnim nabavama moraju poštovati pravo na organiziranje i kolektivno pregovaranje u skladu s konvencijama Međunarodne organizacije rada br. 87 i 98. Države članice bi s druge strane morale uskladiti svoje minimalne zakonske plaće s kriterijima primjerenosti i na taj omogućiti radnicima pravednije plaće te smanjiti stopu siromaštva. Plaće nikada ne bi smjele ostaviti radnike i njihove obitelji da žive u siromaštvu, ali to je već predugo stvarnost diljem Europe. Ova će direktiva biti veliki poticaj za milijune ljudi koji se bore platiti svoje račune i prehraniti svoje obitelji, kazala je Lynch.

Da je europska direktiva već na snazi, europskim radnicima bi u odnosu na 2019. bilo isplaćeno 116 milijardi eura više putem kolektivnih ugovora. Europski sindikalni pokret imao je važnu ulogu u provođenju direktive u završnu fazu usvajanja, no brinut će i o fazi provođenja u kojoj bi broj siromašnih radnika u EU trebao biti sveden na minimum. 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom