SSSH

PočetnaVijestiAktivnostiProjekt „LISC – Informacijski Sustav Rada u Hrvatskoj“: Završene zadnje dvije radionice za Zagovarače radničkih prava (WRA) – Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Projekt „LISC – Informacijski Sustav Rada u Hrvatskoj“: Završene zadnje dvije radionice za Zagovarače radničkih prava (WRA) – Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat

U sklopu projekta „LISC - Informacijski Sustav Rada u Hrvatskoj“, 28. i 29. listopada 2021. u Zagrebu održane su treća i četvrta radionica za Zagovarače radničkih prava (WRA). Tema treće radionice bila je stres, odnosno kako ga prepoznati i nositi se s njime, dok su na četvrtoj radionici sudionici učili o važnosti suradnje. Na radionicama je sudjelovalo 12 sudionika – sindikalnih povjerenika i aktivnih članova Sindikata metalaca Hrvatske – Industrijskog sindikata (SMH-IS), koji bi navedene vještine trebali primjenjivati u daljnjem sindikalnom radu – kako s članovima i poslodavcem, tako i u internim sindikalnim strukturama. Program su vodile psihoterapeutkinja Paula Zore i savjetnica SSSH za radno i socijalno pravo Sunčica Brnardić.

Ana Milićević Pezelj - glavna stručnjakinja projekta „LISC“, predsjednik SMH-IS - Siniša Kosić, te Igor Mečak, osposobljeni sindikalac iz sindikalne podružnice „PROIZVODNJA MK“ Velika Gorica

Cilj radionice o upravljanju stresom bio je osvijestiti i osposobiti sudionike za prepoznavanje stresnih situacija, te misli, osjećaja i ponašanja koja ih prate, kako bi mogli raditi na njihovoj transformaciji, u svrhu uspješnijeg sindikalnog rada, te osobnog zadovoljstva i razvoja.

Radionica se sastojala od kratkog uvodnog predavanja i vježbi kroz koje su polaznici učili tehnike nošenja sa stresom – tehnike opuštanja, transformacije misli i kreiranja plana brige o sebi. Poseban naglasak stavljen je na nekonstruktivne načine nošenja sa stresom, kao i na problem burnouta, odnosno izgaranja kao posljedice dugotrajne izloženosti stresu, naročito karakterističnu za aktivistički rad. Posljednji dio radionice detaljnije je tematizirao stres u sindikalnom radu – sudionici su se bavili izvorima stresa u radu s članovima, poslodavcem i sindikalnim povjereništvom, te su zatim primjenjivali naučeno kako bi sigurnije i lakše upravljali procesima i situacijama u budućnosti. Posljednja vježba ujedno je poslužila i kao uvod u radionicu na temu suradnje koja se održala idući dan.

Ana Milićević Pezelj, Siniša Kosić, Nikolina Perković - glavna sindikalna povjerenica sindikalne podružnice Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja

Posljednji dan obuke bio je posvećen učenju vještina suradnje, organizacijskih vještina i vještina za rad s grupama. Sudionici su kroz vježbe svladavali vještine komuniciranja i vođenja diskusije, rješavanja problema i kreiranja konstruktivnog grupnog rada.

Za podlogu, sudionici su se u prvom dijelu upoznali s upitnikom Rad po mjeri čovjeka, kao inovativnom načinu ostvarivanja dijaloga s poslodavcem u sklopu sindikalnog rada i kroz to se podsjetili i koncepta dostojanstvenog rada. Riječi je bilo i o različitim stilovima vođenja, te vrlo konkretnim tehnikama organiziranja i vođenja sastanaka, donošenja odluka i evaluacije postignutog, s posebnim naglaskom na usvajanje strateškog razmišljanja i integriranja strateške orijentacije u rad.

Posljednji dan obilježilo je i sumiranje cjelokupnog ciklusa radionica, ali i podjela diploma sudionicima za uspješno završenu edukaciju. Sudionici su istaknuli zadovoljstvo sudjelovanjem u ciklusu radionica, te važnost ovakvih edukacija za sagledavanje svakodnevnih sindikalnih aktivnosti u drugačijem kontekstu. 

Kompetencije stečene tijekom 3. radionice:

- razumijevanje i prepoznavanje stresnih situacija
- prepoznavanje misli koje potiču stresne reakcije
- samopodrška u stresnim okolnostima
- dugoročni plan nošenja sa stresom

Kompetencije stečene tijekom 4. radionice:

- vođenje procesa grupnog rada
- rješavanje problema u grupi
- kreiranje konstruktivne grupne atmosfere bazirane na poštovanju
- poticanje razvoja potencijala pojedinaca kroz rad u grupi

Više o projektu:

***
Foto 1: Ana Milićević Pezelj - glavna stručnjakinja projekta „LISC“, predsjednik SMH-IS - Siniša Kosić, te Igor Mečak, osposobljeni sindikalac iz sindikalne podružnice „PROIZVODNJA MK“ Velika Gorica

Foto 2: Ana Milićević Pezelj, Siniša Kosić, Nikolina Perković - glavna sindikalna povjerenica sindikalne podružnice Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja


Projekt je podržan od strane Norveške kroz Norveške darovnice 2014-2021, u okviru programa "Socijalni dijalog – dostojanstven rad"

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom