SSSH

PočetnaVijestiAktivnostiObilježavanje Europskog i Svjetskog tjedna novca: Aktivnosti SSSH u 2021. godini

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Obilježavanje Europskog i Svjetskog tjedna novca: Aktivnosti SSSH u 2021. godini

Zagreb, 21. ožujka 2022. - Savez samostalnih sindikata Hrvatske pridružio se obilježavanju Svjetskog i Europskog tjedna novca koji će se ove godine održati od 21. do 27. ožujka, pod nazivom "Izgradite svoju budućnost, budite pametni u pogledu novca."

SSSH je u Operativnoj radnoj grupi predstavljala izvršna tajnica Sindikata trgovine Hrvatske (STH) Bojana Percan koja je, uz predstavnike ostalih financijskih udruga i institucija, izložila aktivnosti koje je SSSH tijekom 2021. godine poduzeo u svrhu jačanja financijske pismenosti svojih članova.
Naime, aktivnosti SSSH i udruženih sindikata neraskidivo su vezane uz financijsku pismenost članova, a njihov uspjeh uvelike o njezinoj razini izravno i ovisi.

Sindikalno organiziranje, kolektivno pregovaranje, besplatno pravno savjetovanje i edukacija, aktivnosti su SSSH i udruženih sindikata koje izravno utječu na jačanje financijske pismenosti članova.
Kolektivno pregovaranje, kao mehanizam za ostvarivanje boljih prava radnika, većih plaća i unapređenja njihova financijskog položaja u uvjetima inflacije i drastičnog porasta životnih troškova postaje posebno važno za očuvanje ekonomske i financijske stabilnosti članova.

Preduvjet za potpisivanje kolektivnih ugovora i ugovaranje boljih prava je sindikalno organiziranje i udruživanje radnika, a SSSH je tijekom 2021. godine organizirao niz aktivnosti o ulozi sindikata u društvu, važnosti sindikalnoga organiziranja i informiranosti radnika o njihovim pravima:

  • 12. savjetovanja o radničkim pravima namijenjenih radnicima koji nisu sindikalno organizirani
  • Četiri tribine: o radu na određeno vrijeme, radu preko digitalnih platformi, važnosti glasa na radnome mjestu, te informiranosti radnika o njihovim pravima
  • Podcast Rad po mjeri čovjeka
  • Kampanja namijenjena sezonskim radnicima Tvoja prava na sezonskom radu
  • Istraživanje provedeno u suradnji s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu o iskustvu rada na određeno u Hrvatskoj
  • Dvije radionice o sindikalnome organiziranju
  • Potpisivanje Sporazuma s Hrvatskom narodnom bankom o ažuriranju, razvoju i korištenju podataka iz Baze kolektivnih ugovora SSSH, projekta koji je SSSH pokrenuo još 2015. godine s ciljem izrade cjelovite statistike kolektivnih ugovora.

Uz edukativne sadržaje, SSSH i udruženi sindikati provode i dodatne aktivnosti u svrhu unapređenja financijske pismenosti i stabilnosti članova - provode se savjetovanja o pravima umirovljenika koji uz mirovinu, rade na pola radnoga vremena, ugovaraju se pogodnosti u trgovačkim, zdravstvenim, kulturnim i drugim ustanovama, a udruženi sindikati omogućuju solidarne potpore svojim članovima u teškim životnim okolnostima.

Drugi sudionici koji su obilježili Svjetski i Europski tjedna novca u Hrvatskoj su:

Ministarstvo financija, Porezna uprava - Središnji ured, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Financijska agencija, Hrvatska udruga banaka, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatski ured za osiguranje, Ekonomski fakultet Zagreb, Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava, Akademija Zagrebačke burze, Hrvatski institut za financijsku edukaciju, Štedopis, Institut za financijsko obrazovanje Zagreb.

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom