SSSH

PočetnaVijestiSvjetski i nacionalni dan sigurnosti i zdravlja na radu - 28. travnja

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Svjetski i nacionalni dan sigurnosti i zdravlja na radu - 28. travnja

Zagreb, 28. travnja 2022. - Međunarodna organizacija rada (ILO) 2003.godine proglasila je 28. travnja Svjetskim danom sigurnosti i zdravlja na radu. Ovogodišnja tema je socijalni dijalog u stvaranju pozitivne kulture sigurnosti i zdravlja, kako bi se dodatno potaknuti napori za sigurniji, zdraviji i dostojanstveniji rad na globalnoj razini, i jačao socijalni dijalog u području zaštite na radu.

28. travnja u Republici Hrvatskoj obilježava se i Nacionalni dan zaštite na radu, kojeg je Hrvatski sabor proglasio 1. lipnja 2007. godine na inicijativu Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i uz potporu Gospodarsko-socijalnog vijeća. Ove godine obilježava se 15. obljetnica od progašenja tog nacionalnog dana.

Taj dan je i Međunarodni dan sjećanja na poginule i ozlijeđene radnike na radu koji sindikalni pokret obilježava diljem svijeta od 1996. godine.

Ovogodišnji Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu podsjeća nas da je za podizanje razine sigurnosti i zdravlja na radu potrebno sudjelovanje svih dionika i socijalni dijalog. Samo tako će se moći pronaći učinkovita rješenja za postojeće i nove rizike.

Na nacionalnoj razini kroz učinkovit socijalni dijalog, vlada i socijalni partneri trebaju aktivno sudjelovati u svim fazama procesa donošenja odluka o sigurnosti i zdravlju na radu. To je važno od razvoja i revizije politike zaštite na radu i regulatornih okvira za rješavanje stalnih i novih izazova u području zaštite na radu, do stvarne primjene na razini radnog mjesta.

Socijalni dijalog ne samo da doprinosi poboljšanju politika i strategija zaštite na radu, već je ključan za izgradnju vlasništva i predanosti, olakšavajući put za njihovu brzu i učinkovitiju provedbu.

Na radnom mjestu sa snažnom kulturom sigurnosti i zdravlja, radnici se osjećaju zaštićeno u vezi s potencijalnim rizicima za sigurnost i zdravlje na radu, a menadžment proaktivno djeluje i surađuje s radnicima kako bi pronašao odgovarajuća, učinkovita i održiva rješenja. Važna je otvorena komunikacija i dijalog koji se temelji na povjerenju i međusobnom poštovanju.

Pred vladom, socijalnim partnerima, stručnjacima HR i zaštite na radu, zdravstvenim djelatnicima i samim radnicima, puno je posla.

Porazni podaci

U posljednje četiri godine uz ukupno 68.040 prijavljenih ozljeda na radu, registrirano je i 218 smrtnih slučajeva u radnim prostorima, od čega 118 zbog nesreća, a čak njih 90 zbog bolesti radnika. Jačanje mjera prevencije, sigurnost i zdravlje radne populacije najvažniji je zadatak.

Sigurnost i zdravlje na radu vitalne su komponente dostojnog rada. Fizički uvjeti i psihički zahtjevi radnog mjesta u velikoj mjeri utječu na radnike. Nesreće na radu imaju značajnu ljudsku, društvenu i ekonomsku cijenu, koju trebamo nastojati eliminirati, osiguravajući da sva radna mjesta budu zdrava i sigurna.

Prema podacima HZZO zbog spriječenosti za rad tijekom godine dnevno na poslu nije bilo 56.272 radnika, od čega njih 2.347 zbog ozljeda na radu i profesionalnih bolesti.

Izgubljeno je ukupno 17.812.140 dana, od čega se 736.828 dana odnosi na priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti. Isplaćeno je 174.189.883 kn za bolovanje za priznate ozljede na radu i  profesinalne bolesti. Izdaci za zdravstvenu zaštitu na radu – specifična zdravstvena zaštita iznosili su 92.145.424 kn.

S obzirom na ukupan broj dana privremene nesposobnosti za rad i broja aktivnih osiguranika, proizlazi da je svaki zaposlenik na razini Hrvatske tijekom 2020. godine bolovao prosječno 11,31 dan.

Tijekom pandemije covida-19 ponovno smo se uvjerili u važnost snažnog sustava sigurnosti i zdravlja na radu. Kako će virus SARS-CoV-2 biti prisutan među populacijom još dugi niz godina, moramo nastojati jačati kulturu sigurnosti i zdravlja na radu na svim razinama u društvu u cjelini.

U povodu ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodna organizacija rada (ILO) objavila je izvješće, a organizira i globalni webinar „Djelujmo zajedno za izgradnju pozitivne kulture sigurnosti i zdravlja – Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu 2022.

U svakoj radnoj sredini prilika je organizirati niz aktivnosti (tematskih predavanja, proširene sjednice odbora za zaštitu na radu i radničkog vijeća, praktične vježbe evakuacije i spašavanja, prezentirati izvješće o radu povjerenika za zaštitu na radu, ili pokrenuti inicijativu informiranjem radnika za provedbu njihovog izbora, organizirati sa zavodom za javno zdravstvo pedstavljanje programa „Tvrtka prijatelj zdravlja“ i dr.)

Na takav način moguće je informirati, educirati i potaknuti rukovoditelje i  radnike na osvješćivanje o važnosti ove teme, važnost poštivanja sigurnog radnog okruženja, kao i zajedničku skrb poslodavaca i radničkih predstavnika o primjerenim i sigurnim uvjetima rada. 

Vitomir Begović

Akcija SSSH

U srijedu 27. travnja, Savez samostalnih sindikata Hrvatske zajedno s predstavnicima dijela udruženih sindikata održao je javnu akciju informiranja građana.

Tema akcije bila je zaštita na radu s obzirom da se 28. travnja obilježava Međunarodni dan zaštite zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu.

Na zagrebačkom Glavnom kolodvoru tijekom gotovo dva sata akcije članovi Koordinacije za zaštitu na radu i članovi sindikata dijelili su građanima informativne letke i razgovarali s njima s ciljem podizanja svijesti ne samo o važnosti Međunarodnog dana zaštite zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu, već i o posljedicama zanemarivanja sigurnosti na radnom mjestu, te o obvezama poslodavca poput osiguravanja zaštitne opreme ili imenovanja povjerenika za zaštitu na radu.

Usprkos relativno lošem vremenu u vidu naoblake i vjetra, članovi sindikata su informirali velik broj građana.

Letak pronađite u privitku, a fotografije s akcije možete pogledati OVDJE.

 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom