SSSH

PočetnaVijestiRad od kuće samo uz suglasnost radnika i pokrivanje troškova

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Rad od kuće samo uz suglasnost radnika i pokrivanje troškova

Zagreb, 11. siječnja 2022. - Novom odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama koja je danas stupila na snagu propisuje se "obveza poslodavaca da organiziraju rad od kuće kad god je to moguće". Savez samostalnih sindikata Hrvatske ( SSSH) podržava namjeru smanjivanja kontakata i pritiska na javni prijevoz radi sprječavanja širenja koronavirusa, bez ulaska u novi lockdown. Međutim, odluka u potpunosti zanemaruje ugovornost radnih odnosa i prava druge strane, odnosno radnika. S obzirom na dosadašnja loša iskustva tijekom posljednje dvije godine pandemije, pozivamo i državu i poslodavce na poštivanje važećeg zakonskog okvira koji predviđa ugovaranje takvog rada u svrhu zaštite radnika i pravedne naknade njegovih troškova nastalih prilikom obavljanja poslova za poslodavca.

Imajući na umu izradu novog zakonskog rješenja na kojem se trenutno radi, ističemo da rad radnika od kuće uvijek mora biti dobrovoljan (ugovoren) odnosno odražavati suglasnost volja obiju strana, uz osiguranje sredstava rada, pravednu naknadu troškova nastalih zbog takvog načina obavljanja poslova za poslodavca, te da mora biti reverzibilan, odnosno uključivati pravo povratka radnika na rad u prostor poslodavca, koji odgovara standardima zaštite na radu.

Uz to, potrebno je osigurati bolju organizaciju radnog vremena kako bi i radnici koji rade od kuće imali pravo na korištenje stanke te dnevnog i tjednog odmora, naknadu za prekovremeni rad i pravo na nedostupnost izvan radnog vremena. Naime, poslodavac nema pravo prebacivati troškove svoga poslovanja na radnika i njegovu obitelj, a radniku mora jamčiti sva individualna i kolektivna prava kao da radi u prostoru poslodavca.

Na kraju, pozivamo poslodavce i njihove udruge te sindikate da provedbu članka 17. važećeg Zakona o radu dodatno urede kolektivnim ugovorima. Naime, izmjene instituta rada koji se ne obavlja u prostoru poslodavca moraju ići u smjeru prepoznavanja važnosti individualnog i/ili kolektivnog ugovaranja takvog rada, te ne smije biti izlika za dodatnu fleksibilizaciju radnih odnosa.
 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom