SSSH

PočetnaVijestiMilićević Pezelj: Izostala je tripartitna rasprava o mjerama aktivne politike zapošljavanja

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Milićević Pezelj: Izostala je tripartitna rasprava o mjerama aktivne politike zapošljavanja

Zagreb, 11. siječnja 2022. - S početkom ove godine, počinje se primjenjivati paket Mjera aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu, a mjera "Biram Hrvatsku" potaknula je najviše pažnje medija i građana.

U osvrtu na sadržaj paketa mjera, Faktograf je u članku naslova Proklamiranu novu demografsku mjeru "Biram Hrvatsku" neće moći koristiti oni koji su otišli bez objave objasnio kontekst u kojem je odluka donesena i u kojem će se primjenjivati, te je za komentar zatražio i izvršnu tajnicu SSSH za socijalni dijalog i javne politike Anu Milićević Pezelj.

Jedine novosti u usvojenom paketu mjera jest proširivanje potpora za samozapošljavanje na povratnike u Hrvatsku i uključivanje osoba s invaliditetom, te proširivanje dijela postojećih potpora za samozapošljavanje i pripravništvo na zelene i digitalne poslove. Sve ostale mjere (poput potpora za zapošljavanje, pripravništvo, usavršavanje, samozapošljavanje i stalnog sezonca) nastavit će se primjenjivati i u ovoj godini.

- O mjerama aktivne politike zapošljavanja nije bilo tripartitne rasprave i to je jedan od razloga zbog kojeg sam jedina bila suzdržana kod njihova donošenja, rekla je Milićević Pezelj, predstavnica sindikalnih središnjica u Upravnom vijeću HZZ-a, te dodala kako je ovo samo jedan od primjera kada predsjednik Vlade najavi neke mjere, a tek onda one stignu članovima Upravnog vijeća na raspravu i izglasavanja.

Sa socijalnim se partnerima, tvrdi Milićević Pezelj, nije razgovaralo ni o pitanju proširenja potpore za samozapošljavanje, niti o mjerama usmjerenim na zelene i digitalne poslove.

Uz izostanak tripartitnoga dijaloga, izostala je evaluacija mjera aktivne politike zapošljavanja koja bi trebala biti podloga za daljnje kreiranje mjera. Milićević Pezelj ističe primjer evaluacije zahvaljujući kojoj su učinjene prijeko potrebne promjene.

- Zadnja vanjska evaluacija mjera aktivne politike na tržištu rada provedena je za razdoblje od 2010. do 2013. godine. Ona je, primjerice, ukazala na sve manjkavosti stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, mjere koja je tijekom zadnje krize bila prevladavajuća. Ta je mjera prije nekoliko godina ukinuta. Evaluacija je pokazala i potrebu za povratkom pripravništva koje je 2020. godine, kao zamjena za stručno osposobljavanje, uključeno u mjere aktivne politike zapošljavanja, navodi Milićević Pezelj.

Cijeli članak pročitajte na sljedećoj poveznici:

Faktograf: Proklamiranu novu demografsku mjeru “Biram Hrvatsku” neće moći koristiti oni koji su otišli bez odjave 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom