SSSH

PočetnaPodručja radaZaštita na radu

Zaštita na radu

Poboljšanje uvjeta rada, uključujući i promicanje zaštite na radu predstavlja jedan od prioriteta sindikalnog pokreta, a rad u sigurnim uvjetima i na način koji ne ugrožava zdravlje jedno je od temeljnih prava radnika. Zaštita na radu je skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti koje ugrožavaju život i zdravlje radnika na radnome mjestu, te utvrđuju mjere, postupci i pravila radi otklanjanja ili smanjivanja te opasnosti.

Savez samostalnih sindikata Hrvatske zalaže se za konstantno unapređenje sigurnosti radnih mjesta za fizičko i psihičko zdravlje radnika, kroz unapređenje zakonodavnog okvira na području zaštite na radu, savjetovanje i suodlučivanje na području zaštite na radu putem povjerenika i odbora zaštite na radu, koordinirano djelovanje sindikata udruženih u SSSH na području zaštite na radu, edukacijske aktivnosti i promicanje dobrih praksi.

Aktivnosti SSSH na području zaštite na radu odvijaju se ponajprije putem Koordinacije za zaštitu na radu, koja okuplja predstavnike sindikata udruženih u SSSH koji putem ovog tijela usklađuju i provode zajedničke aktivnosti na području zaštite na radu.

SSSH sudjeluje u radu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, savjetodavnog tijela Vlade RH koje prati i analizira provedbu politike zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, te daje mišljenja i predlaže mjere i zakonska rješenja za unapređenje sustava sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. Na inicijativu SSSH, Hrvatski je sabor 2007. godine proglasio 28. travnja Nacionalnim danom zaštite na radu.

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom