SSSH

PočetnaPodručja radaSocijalni dijalog

Socijalni dijalog

Socijalni dijalog uključuje institucionalne dogovore, odnosno aranžmane kojima su socijalni partneri uključeni u oblikovanje javnih politika i odlučivanje (tripartitni socijalni dijalog), kao i procedure koje omogućavaju izravni dijalog i pregovore između socijalnih partnera (bipartitni socijalni dijalog). Drugim riječima, bipartitni socijalni dijalog vode neposredno socijalni partneri (udruge poslodavaca i sindikati), a tripartitni - socijalni partneri i javne vlasti nacionalne ili lokalne razine.

U socijalni dijalog, u širem smislu, ubrajamo sve tipove pregovaranja, konzultacija i razmjene informacija između socijalnih partnera ili između predstavnika vlasti i socijalnih partnera o interesnim pitanjima iz područja ekonomske i socijalne politike. Prema mišljenju Međunarodne organizacije rada, pretpostavke za vođenje socijalnog dijaloga su snažne i neovisne udruge radnika i poslodavaca s tehničkim mogućnostima i pristupom informacijama,  politička volja i želja za angažmanom u socijalnom dijalogu svih strana, poštivanje temeljnih prava na slobodu udruživanja i kolektivnog pregovaranja i odgovarajuća institucionalna podrška.

U zemljama Europske Unije socijalni je dijalog iz savjetodavne uloge, koju je imao u svojim počecima, prerastao u način upravljanja društvenim poslovima. Zbog toga se i kaže da je socijalni dijalog „srce“ europskoga socijalnoga modela. Socijalni dijalog sve više postaje sastavnim dijelom kulture dijaloga, sprečavanja drastičnih oblika društvenih konfrontacija izazvanih neravnomjernom raspodjelom moći, te pridonosi sagledavanju uloge, odgovornosti i doprinosa svih socijalnih subjekata u gospodarskim i društvenim zbivanjima. Ujedno, on može snažno ubrzati oblikovanje politika izlaska iz krize i društvene demoraliziranosti (apatije) u kojoj se nalazimo, te znatno pomoći afirmaciji vrijednosti univerzalnih ljudskih i radničkih prava, solidarnosti, jednakosti i socijalne pravde.

SSSH se zalaže za razvoj tripartitnoga i bipartitnoga socijalnoga dijaloga. Predstavnici SSSH aktivno sudjeluju u radu Gospodarsko-socijalnog vijeća na nacionalnoj i županijskim razinama, a stručnjaci SSSH za različite javne politike u povjerenstvima GSV-a i drugim radnim skupinama. SSSH se zalaže i za unapređenje bipartitne suradnje s Hrvatskom udrugom poslodavaca te aktivno djeluje na stvaranju okruženja poticajnog za razvoj bipartitnoga sektorskoga socijalnoga dijaloga (dijaloga unutar pojedinih industrija, odnosno djelatnosti/grana).
 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom