Zdravlje i sigurnost na radu postali peto temeljno načelo i pravo na radu

ŽENEVA, 10. lipnja 2022. - Međunarodna organizacija rada (MOR) je nakon više od 25 godina na listu temeljnih načela i prava na radu dodala pravo na zdravlje i sigurnost na radu. Prva četiri temeljna načela i prava - ono na slobodu udruživanja i djelotvorno priznavanje prava na kolektivno pregovaranje, ukidanje prisilnog ili obaveznog rada, ukidanje dječjeg rada te ukidanje diskriminacije u pogledu zapošljavanja i zanimanja, usvojena su još 1998. godine, kao sastavni dio MOR-ove Deklaracije o temeljnim načelima i pravima na radu. Deklaracija obvezuje države članice na poštivanje i promicanje navedenih načela i prava, bez obzira jesu li države ratificirale relevantne konvencije. Svako od temeljnih načela pridruženo je najrelevantnijim konvencijama MOR-a. Nove temeljne konvencije bit će Konvencija br. 155 o zdravlju i sigurnosti na radu, iz 1981. godine te Konvencija br. 187. o promotivnom okviru za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, iz 2006. godine. 

Godišnje više od tri milijuna ljudi umire zbog posljedica rada, a deseci milijuna se ozlijede ili im je zdravlje narušeno. Odluka o priznavanju zdravlja i sigurnosti na radu trebala bi smanjiti broj smrtnih slučajeva na radnim mjestima  i direktno utjecati na zdravlje radnika diljem svijeta, a rezultat je kontinuirane trogodišnje kampanje sindikata, stručnjaka i obitelji žrtava.

Glavna tajnica Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC) Sharan Burrow osvrnula se na pandemiju koja je "nedvojbeno pokazala da je potrebna akcija kako bi se zaštitili radnici koji su prečesto prisiljeni birati između vlastitog zdravlja i sredstva za život. Nitko ne bi trebao umrijeti samo da bi zaradio za život". Sindikati sada trebaju početi novu kampanju, onu koja će povećati broj zemalja koje su ratificirale konvencije Međunarodne organizacije rada. 

Iako su europske vlade, zajedno s nekim afričkim, bile ključne u donošenju ove velike pobjede za radnička prava, još desetak zemalja starog kontinenta nije ratificiralo Konvenciju MOR-a br. 155 o zdravlju i sigurnosti na radu koja je stupila na snagu još davne 1983. godine.  Među njima su Francuska, Austrija, Švicarska, Njemačka, Italija, Estonija, Velika Britanija, Poljska, Litva, Grčka Rumunjska i Malta. Prve tri navedene zauzimaju i visoka mjesta na rang listi prema broju ozljeda na radnome mjestu – Francuska 778.820, Švicarska 95.254 i Austrija 60.909.  Također, Malta, Rumunjska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Estonija su među zemljama koje su u zadnjih deset godina u najvećoj mjeri srezale broj inspekcijskih nadzora kao i broj inspektora rada.

I Europska konfederacija sindikata (ETUC) je stoga pozvala 12 vlada EU država članica da konačno ratificiraju Konvenciju MOR-a br. 155 i ova načela provedu u djelo. Podsjetimo, ETUC je u travnju 2022. usvojio Manifest o nula smrti na radnome mjestu, a kojega su potpisali i ministri država članica Europske unije kao i zastupnici u Europskom parlamentu, kojim se zahtijeva usvajanje novih propisa i povećanje broja inspekcijskih nadzora, osposobljavanja i sankcija kako bi se do 2030. broj smrtnih slučajeva na radu sveo na nulu.