SSSH

PočetnaVijestiSekcija mladihNatječaj za nagradu SSSH „Srce sindikalne solidarnosti godine“

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Natječaj za nagradu SSSH „Srce sindikalne solidarnosti godine“

Zagreb, 15. siječnja 2013. – Predsjedništvo Vijeća SSSH  na današnjoj je sjednici raspisalo interni natječaj za dodjelu nagrade  SSSH „Srce sindikalne solidarnosti“ u 2013. godini.


1)     Natječaj, odnosno isticanje kandidata, provodi se unutar Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, a pravo predlaganja imaju: udruženi  sindikati, teritorijalni uredi SSSH, Predsjedništvo VSSSH, sekcije i stručna služba SSSH.

2)    Rok za podnošenje prijedloga o kandidatima je 15. ožujka 2013. godine.

3)    Kriteriji za dodjelu nagrade «Srce sindikalne solidarnosti» u 2013. godini su sljedeći:
       a) predlagati se mogu pojedinci i organizacije iz Republike Hrvatske i inozemstva i to  iz SSSH, izvan SSSH te izvan sindikalnog pokreta. Ne mogu biti predlagane osobe profesionalno zaposlene u SSSH i  u udruženim sindikatima; 
       b) predlagati se mogu pojedinci ili organizacije koje su svojim radom i djelovanjem pridonijele razvoju hrvatskoga i međunarodnoga sindikalnog pokreta temeljenog na solidarnosti i zajedništvu među članovima i sindikatima. Ako je riječ o kandidatu iz sindikalnog pokreta, naglašava se kontinuirani sindikalni rad uz postignute izuzetne rezultate i/ili poseban događaj/doprinos u promatranom razdoblju zbog kojega kandidat zaslužuje ovo visoko sindikalno priznanje;  
c)  promatrano razdoblje je od 1. ožujka 2012.  do 28.  veljače 2013. godine.

4) Kada je riječ o osobi, pisani prijedlog mora sadržavati podatke o pripadnosti kandidata podružnici određenoga udruženog sindikata ili drugoj organizaciji, a ako se za dobitnika predlaže organizacija, tada podatke o organizaciji. Prijedlog mora sadržavati  razlog(e) predlaganja osobe/organizacije, sukladno kriterijima za dodjelu nagrade. Prijedlozi se  dostavljaju  na  adresu: Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Odbor nagrade «Srce sindikalne solidarnosti» u  2013. godini, 10000 Zagreb, Trg kralja Petra  Krešimira IV. br. 2. (NAPOMENA: moraju stići zaključno s 15. ožujkom 2013. godine).

5) Godišnja nagrada SSSH «Srce sindikalne solidarnosti»  u 2013. godini sastoji se od:
     a) jedne glavne nagrade (kristalna vaza s ugraviranom posvetom i povelja);
     b) jedne ili više povelja.

6) Odbor nagrade na temelju pristiglih  pisanih prijedloga samostalno odlučuje za koje od navedenih priznanja (nagrada i povelja) predlaže Predsjedništvu V SSSH određene kandidate.

7) Dobitnicima će se  nagrade uručiti u Zagrebu na svečanoj sjednici Vijeća SSSH.
 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom