SSSH

PočetnaVijestiNacionalne aktivnostiObjavljen Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Objavljen Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći

Zagreb, 12. studenoga 2021. - Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći koji donosi niz promjena i u koje su uvršteni i važni prijedlozi SSSH, jučer je objavljen u Narodnim novinama, a na snagu stupa 1. prosinca 2021.

Među najvažnijim izmjenama je ona prema kojoj minimalna plaća mora biti ugovorena, utvrđena ili propisana u bruto iznosu, te ona koja se tiče same definicije minimalne plaće: "minimalnom plaćom smatra se najmanji iznos mjesečne bruto plaće prema složenosti poslova za puno radno vrijeme ugovoren kolektivnim ugovorom čija je primjena proširena sukladno općem propisu o radu."

To znači da se minimalnom plaćom više neće smatrati ona utvrđena uredbom Vlade RH (a koja od 1. siječnja 2022. raste za 350 kuna i iznosit će 3.750 kuna neto), već i ona koja je ugovorena granskim kolektivnim ugovorom s proširenom primjenom, i to posebno za svaku skupinu složenosti poslova.

Među važnijim odredbama je i ona koja propisuje kako u iznos minimalne plaće sada više ne ulaze ni povećanja plaće s osnove otežanih uvjeta rada.

Osim toga, zakon predviđa i uvođenje inspekcijskog nadzora nad poštivanjem odredbe o visini minimalne plaće ugovorene granskim kolektivnim ugovorom s proširenom primjenom, a propisana je i kazna od 60.000 do 100.000 kuna za poslodavce koji je se ne pridržavaju.


"... Novčanom kaznom od 60.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba:
a) ako ne isplati minimalnu plaću na način propisan ovim Zakonom (članak 3. stavci 1., 2., 4., 5., 6. i 7.)
b) ako minimalnu plaću ne ugovori ili ne utvrdi u bruto iznosu (članak 3. stavak 3.)
c) ako s radnikom sklopi sporazum o odricanju od prava na isplatu minimalne plaće (članak 3. stavak 8.)
d) ako ne isplati povećanje plaće najmanje u visini utvrđenoj kolektivnim ugovorom čija je primjena proširena sukladno općem propisu o radu (članak 3.a stavci 1., 2. i 3.)
e) ako ne isplati minimalnu plaću u visini utvrđenoj uredbom Vlade Republike Hrvatske"

Cijeli zakon možete pogledati ovdje

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom