SSSH

PočetnaVijestiIzmjene kriterija za poslodavce s područja na kojima je proglašena katastrofa

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Izmjene kriterija za poslodavce s područja na kojima je proglašena katastrofa

Zagreb, 22. siječnja 2021. (hzz.hr/SSSH) – Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na jučerašnjoj je sjednici donijelo odluku o Izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini.

Odukom Upravnog vijeća uvedena je nova podmjera Javni rad – otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na područjima Sisačko-moslavačke županije s obzirom na to da je područje navedene županije pretrpjelo najveće štete uzrokovane potresom.

U podmjeru Osposobljavanje na radnom mjestu dodana je ciljana skupina nezaposlenih osoba prijavljenih u evidenciju HZZ-a koje se osposobljavaju za specifične programe iz sustava visokih tehnologija, složenijih i poslova više kvalifikacijske razine te poslova za koje nema programa obrazovanja u okviru redovitog školovanja, a za koje je uvjet završena najmanje četverogodišnja srednja škola. Trajanje mjere je do šest mjeseci uz predviđen trošak osposobljavanja od 2.500 do 18.000 kuna, a u nositelje osposobljavanja dodani su i poduzetnički inkubatori.

Dopune kriterija za mjeru Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko- moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za siječanj - veljaču 2021.

Omogućuje se korištenje potpore svim poslodavcima s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke županije bez obzira na djelatnost i pad prometa, osnivače i vlasničke udjele i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodi procesi bitno smanjeni ili onemogućeni.

Izglasane su i izmjene vezane uz dokazivanje pada prihoda za navedenu mjeru. Poslodavci trebaju dokazati da su u prosincu 2020. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na prosinac 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za prosinac 2020. i prosinac 2019. Poreznoj upravi ukoliko traže potporu za siječanj, odnosno dokazati da su u mjesecu koji prethodi onome za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2020. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece.

Mijenjaju se i uvjeti za dokazivanje pada prihoda i za poslodavce koji su osnovani nakon 1. srpnja 2019. godine i posluju duže od godine dana. Trebaju dokazati da su u prosincu 2020. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na prosinac 2019. ukoliko traži potporu za siječanj, odnosno dokazati da su u mjesecu koji prethodi onome za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2020.godine.

Više informacija o potporama za očuvanje radnih mjesta potražite na poveznici mjera-orm.hzz.hr te o ostalim mjerama aktivne politike zapošljavanja na poveznici mjere.hr.


Mjere za očuvanje radnih mjesta

 

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom