SSSH

PočetnaUčlani se

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2,
10 000 Zagreb

tel: + 385 1 46 55 616
tel:+ 385 1 46 55 013
fax: + 385 1 46 55 040
email: sssh@sssh.hr

Opširnije

Učlani se

Iako su prava radnika zaštićena zakonom, u praksi se ta prava ne poštuju uvijek. Kao pojedinac, možda ne možete mnogo utjecati na svojega poslodavca, ali radnici zajedno, organizirani u sindikat, imaju znatno veću snagu. Sindikat vam omogućuje da se informirate o svojim pravima, i daje vam besplatnu stručnu i pravnu pomoć da ta prava u praksi ostvarite i dodatno unaprijedite.

Sindikalna prava pripadaju među temeljna ljudska prava – prava radnika na sindikalno organiziranje, kolektivno pregovaranje i štrajk zajamčena su, među ostalim, Ustavom i Zakonom o radu RH.

Kao članovi sindikata, imate pravo izabrati među sobom sindikalnog povjerenika koji će vas zastupati pred poslodavcem, omogućiti da se vaš glas čuje i da, zajedno s drugim radnicima – članovima sindikata, lakše riješite probleme koji vas muče na radnome mjestu. Sindikalni povjerenik uživa zakonsku zaštitu kako ga poslodavac ne bi mogao kazniti, ili otpustiti, zbog njegova sindikalnog rada. Sindikalnog povjerenika kojega među sobom izaberete, naši će sindikati pripremiti i educirati da vas kvalitetno informira i predstavlja, te mu pružiti svu potrebnu stručnu i pravnu pomoć u njegovu sindikalnom radu.

Osim toga, samo sindikat može pregovarati s poslodavcem i sklopiti kolektivni ugovor. Velik dio materijalnih prava, kao što su npr. naknada za prijevoz, regres, dodatak na staž, jubilarne nagrade i sl. u RH nisu uređeni zakonom, nego ih treba izboriti kolektivnim ugovorima. Kolektivni ugovor primjenjuje se na sve radnike, ali snaga sindikata u pregovorima s poslodavcem, i mogućnost da se izbori za veća materijalna i druga prava radnika, uvelike ovisi o tome koliko je radnika organizirano u sindikat.

Sindikat također ima značajnu ulogu u osiguranju boljih uvjeta rada, zdravlja i sigurnosti na radnome mjestu. Sklonost poslodavaca da štede na zdravlju i sigurnosti svojih radnika, neovisno o posljedicama, organičavaju i sprečavaju povjerenici radnika za zaštitu na radu, imenovani od strane sindikata ili izabrani od svih radnika, koji nadziru primjenu propisanih mjera zaštite na radu te predlažu uvođenje novih.

Postanite članom sindikata:
• zato što želite biti prijavljeni i primati redovitu i poštenu plaću za svoj rad...
• zato što želite da vam prekovremeni rad bude plaćen...
• zato što želite imati pravo na godišnji odmor..
• zato što želite da vam poslodavac uplaćuje doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje...
• zato što želite imati bolje uvjete rada...
• zato što želite imati besplatnu pravnu pomoć ako vam zatreba...
• zato što uz pomoć sindikata možete zaštititi svoja prava i unaprijediti ih...
• zato što smo zajedno jači!

Ako na vašemu radnome mjestu djeluje neki od sindikata udruženih u SSSH, obratite se sindikalnom povjereniku u vašoj podružnici kako biste postali članom sindikata.

Čak i ako na vašemu radnome mjestu ne postoji sindikalna podružnica, učlaniti se možete pojedinačno i uživati jednaka prava i usluge kao svi ostali članovi naših sindikata. Ima li vas više koji želite postati članovima sindikata, naši će vam sindikati pružiti svu potrebnu pomoć kako biste osnovali sindikalnu podružnicu.

Učlaniti se možete i putem naše internet stranice – odaberite jedan od sindikata udruženih u SSSH u djelatnosti kojoj pripada tvrtka u kojoj radite i ispunite pristupnicu, koju ćemo proslijediti vašem sindikatu.

Snaga i uspješnost sindikata ovise o broju članova, i njihovoj spremnosti da se sindikalno angažiraju – zbog toga nam je svaki član važan, jer samo zajedno možemo se izboriti da se radnička prava poštuju i poboljšaju. Učlanite se još danas, jer zajedno smo jači!

Pristupnica »

Što je najveći problem na području radnoga vremena?

Neplaćeni prekovremeni rad
Nemogućnost utjecaja na radno vrijeme
Rad nedjeljom