SSSH

PočetnaSSSHŽenska sekcija SSSH

Ženska sekcija SSSH

Ženska sekcija SSSH je interesna skupina u sklopu SSSH koja se zalaže za jednakost žena i muškaraca u svim područjima društvenoga života, a posebice djeluje na unapređenju položaja žena na području zapošljavanja i na radnome mjestu. Ženska sekcija također potiče i podupire uključivanje što većeg broja žena u sindikalni rad i specifične sindikalne aktivnosti radi dostizanja njihova proporcionalnog učešća u tijelima odlučivanja SSSH i udruženih sindikata, te većeg utjecaja sindikalistica na kreiranje sindikalne politike.

Ženska sekcija SSSH osnovana je 1991. godine. Članica je Ženske mreže Hrvatske (krovne udruge nevladinih ženskih udruga), kao i ITUC-PERC Ženske mreže za srednju i istočnu Europu, te sudjeluje u neformalnoj koordinaciji hrvatskih ženskih sindikalnih skupina. Ženska sekcija SSSH također redovno surađuje s Uredom pravobraniteljice za ravnopravnost spolova RH, Odborom za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora, te s brojnim nevladinim udrugama i medijima.

Predsjednica:
Božica Žilić (Sindikat obrazovanja, medija i kulture Hrvatske)
zilic.bozica@gmail.com

Dopredsjednice:
Jasna A. Petrović (Sindikat umirovljenika Hrvatske)
jasna.petrovic3@gmail.com

Zlatica Štulić (Sindikat trgovine Hrvatske)
zlatica.stulic@sth.hr

Nina Vitas (Sindikat turizma i usluga Hrvatske)
sekcija.zena@stuh.hr

Glavna tajnica:
Dijana Šobota (Savez samostalnih sindikata Hrvatske)
dijana.sobota@sssh.hr

Izvršna tajnica:
Nevenka Pavelić (Sindikat „Novine“)
sindikat.novine@sssh.hr
 

 


 

Hoćete li potpisati za raspisivanje referenduma o promjenama uvjeta za umirovljenje?

DA
NE
RAZMIŠLJAM