SSSH

PočetnaSSSHSekcija mladih SSSH

Sekcija mladih SSSH

U vrijeme kad se mladi radnici uglavnom zapošljavaju na određeno vrijeme ili na tzv. netipičnim radnim mjestima, a njihova se radna prava često ne poštuju u praksi, biti mlad nije uvijek prednost na tržištu rada. Nezaposlenost mladih u Hrvatskoj gotovo je dvostruko veća od nezaposlenosti opće populacija, a na radnome mjestu mladi su nerijetko diskriminirani u pogledu visine plaće, mogućnosti dodatnog obrazovanja i napredovanja ili uvjeta rada.

Shvaćajući specifičnost potreba i oblika zapošljavanja mladih radnika, SSSH je, među ostalim, 2000. g. osnovao Sekciju mladih kao interesnu skupinu koja djeluje unutar SSSH i čiji članovi mogu postati svi članovi sindikata udruženih u SSSH ne stariji od 36 godina.

Temeljni ciljevi djelovanja Sekcije mladih su:
• ohrabrivanje mladih za pristupanje sindikatu,
• rješavanje problema s kojima se susreću mladi radnici, a posebice: jednakost
pri zapošljavanju, dostupnost radnih mjesta, sigurnost na poslu, školovanje uz
rad, napredovanje u radu,
• ugradnja odgovarajućih zaštitnih mehanizama i promicanje specijalnih interesa
mladih u kolektivnim ugovorima,
• osposobljavanje i edukacija mladih,
• poduzimanje odgovarajućih akcija u zaštiti prava mladih i rješavanje njihovih
problema,
• zalaganje za jednakost u svim područjima društvenoga života,
• pomoć mladima koji još nisu zakoračili na tržište rada,
• unapređivanje položaja mladih unutar SSSH, njihovo što veće uključivanje u
sindikalni rad i aktivnosti i
• uključivanje predstavnika Sekcije mladih u rad tijela odlučivanja unutar
udruženih sindikata i SSSH.

Najviše tijelo Sekcije mladih jest Skupština, koja se održava svake dvije godine, te koja bira predsjednika/cu i potpredsjednika/cu Sekcije mladih, te Izvršni odbor. Sekcija mladih SSSH ima jednog predstavnika u Vijeću SSSH, a predsjednik Sekcije mladih sudjeluje u radu Predsjedništva Vijeća SSSH bez prava glasa.

Sekcija mladih aktivno sudjeluje u sindikalnim aktivnostima SSSH i udruženih sindikata promičući pritom interese mladih radnika, organizira edukacije i osposobljavanja za sindikalni rad namijenjene mladim sindikalnim aktivistima, te surađuje sa strukturama mladih drugih hrvatskih i stranih sindikata, kao i s udrugama civilnoga društva, posebice onima koje se bave mladima. Među ostalim, Sekcija mladih SSSH sudjeluje u radu Odbora mladih Europske konfederacije sindikata, a članica je i Mreže mladih jugoistočne Europe (SEEYN).


Predsjednica:
Marina Jakovac (STUH)
marajke.mj@gmail.com

Potpredsjednik:
Ivan Juričević (SPH)
ivan.juricevic85@hotmail.com

Članovi Izvršnog odbora:
Vladimir Bahun (SZH, vladimir@bahun.com)
Nikola Pavičić (SITŠ, pavicic.nikola@gmail.com)
Dorotea Zec (SPH, dzec@sph.hr)
Luka Mišić (SPH, lmisic@sph.hr)
Maja Mandarić (SOMK, majami@gmail.com)
Darko Matek (SMH-IS, darko.matek@gmail.com)
Ivan Blažević (STUH, iblazev2@gmail.com)
Mirko Haban (STH, m.haban30@gmail.com)
Marko Paušić (STUH, mpausic21@gmail.com)
Petra Sprajaček (SGH, petra.sprajacek@sssh.hr)

V.d. izvršne tajnice:
Petra Šimunović ( SSSH)
petra.simunovic@sssh.hr
tel: 01 46 55 145


Sekciju mladih SSSH potražite i na Facebooku i Twitteru

Radnička vijeća i sudjelovanje radnika u odlučivanju su:

dodatni instrument koji nadopunjava sindikalna prava radnika
investicija koja donosi korist i radnicima i poslodavcima
besmislena, jer je gazdina zadnja
nisam upoznat s tematikom