SSSH

PočetnaSSSHSekcija mladih SSSH

Sekcija mladih SSSH

U vrijeme kad se mladi radnici uglavnom zapošljavaju na određeno vrijeme ili na tzv. netipičnim radnim mjestima, a njihova se radna prava često ne poštuju u praksi, biti mlad nije uvijek prednost na tržištu rada. Nezaposlenost mladih u Hrvatskoj gotovo je dvostruko veća od nezaposlenosti opće populacija, a na radnome mjestu mladi su nerijetko diskriminirani u pogledu visine plaće, mogućnosti dodatnog obrazovanja i napredovanja ili uvjeta rada.

Shvaćajući specifičnost potreba i oblika zapošljavanja mladih radnika, SSSH je, među ostalim, 2000. g. osnovao Sekciju mladih kao interesnu skupinu koja djeluje unutar SSSH i čiji članovi mogu postati svi članovi sindikata udruženih u SSSH ne stariji od 36 godina.

Temeljni ciljevi djelovanja Sekcije mladih su:
• ohrabrivanje mladih za pristupanje sindikatu,
• rješavanje problema s kojima se susreću mladi radnici, a posebice: jednakost
pri zapošljavanju, dostupnost radnih mjesta, sigurnost na poslu, školovanje uz
rad, napredovanje u radu,
• ugradnja odgovarajućih zaštitnih mehanizama i promicanje specijalnih interesa
mladih u kolektivnim ugovorima,
• osposobljavanje i edukacija mladih,
• poduzimanje odgovarajućih akcija u zaštiti prava mladih i rješavanje njihovih
problema,
• zalaganje za jednakost u svim područjima društvenoga života,
• pomoć mladima koji još nisu zakoračili na tržište rada,
• unapređivanje položaja mladih unutar SSSH, njihovo što veće uključivanje u
sindikalni rad i aktivnosti i
• uključivanje predstavnika Sekcije mladih u rad tijela odlučivanja unutar
udruženih sindikata i SSSH.

Najviše tijelo Sekcije mladih jest Skupština, koja se održava svake dvije godine, te koja bira predsjednika/cu i potpredsjednika/cu Sekcije mladih, te Izvršni odbor. Sekcija mladih SSSH ima jednog predstavnika u Vijeću SSSH, a predsjednik Sekcije mladih sudjeluje u radu Predsjedništva Vijeća SSSH bez prava glasa.

Sekcija mladih aktivno sudjeluje u sindikalnim aktivnostima SSSH i udruženih sindikata promičući pritom interese mladih radnika, organizira edukacije i osposobljavanja za sindikalni rad namijenjene mladim sindikalnim aktivistima, te surađuje sa strukturama mladih drugih hrvatskih i stranih sindikata, kao i s udrugama civilnoga društva, posebice onima koje se bave mladima. Među ostalim, Sekcija mladih SSSH sudjeluje u radu Odbora mladih Europske konfederacije sindikata, a članica je i Mreže mladih jugoistočne Europe (SEEYN).

Predsjednica:
Ana Šer (EKN)

Potpredsjednik:
Vinko Cestar (SGH)

Izvršni tajnik:
Boris Stanković (EKN)

Članovi i članice Izvršnog odbora Sekcije mladih SSSH:
• Lidija Milković (SOMK)
• Antonio Arbanas (SMH-IS)
• Mario Dedić (SPIV)
• Karla Ćurković (SLRH)
• Ivan Šimić (SITŠ)
• Ante Čorić (Sindikat pomoraca Hrvatske)

Osoba zadužena za rad s mladima:
Nediljka Junaković, stručna suradnica za edukaciju i mlade SSSH
nediljka.junakovic@sssh.hr
 

Sekciju mladih SSSH potražite i na Facebooku i Twitteru