SSSH

PočetnaDokumentiPublikacijeSindikalna akcija

Sindikalna akcija

Hoćete li potpisati za raspisivanje referenduma o promjenama uvjeta za umirovljenje?

DA
NE
RAZMIŠLJAM